Підтягни англійську за літо ☀️ ТИСНИ зараз та отримай 1000 грн на навчання! 🎁

Основні форми дієслова в англійській

  Зміст статті:

 • Що таке форма дієслова
 • Перша або початкова форма
 • Форма -ing
 • Друга форма
 • Третя форма
 • Таблиця основних форм дієслова
 • Як утворюються форми англійських дієслів?

icon lamp Пройти тест

Вивчення форм дієслів в англійській мові є важливою складовою розуміння та використання мови. Дієслова є ключовими елементами будь-якого речення, тому знання їх форм та правильного вживання дозволяє говорити та писати англійською мовою правильно та зрозуміло.

Наприклад, правильна форма дієслова в англійській мові відповідно до часу та особи, яке ви зможете здобути на курсах з англійської онлайн, дозволяє уникнути неправильного вираження дії в минулому, теперішньому чи майбутньому часі. Також, знання форм дієслів допомагає відповідати на запитання та виражати свої думки та ідеї більш чітко та точно.

Що таке форма дієслова

Дієслово це частина мови, яка виражає дію або стан. В англійській мові дієслова є найважливішими компонентами будь-якого речення, оскільки вони дають відповіді на питання "Що робити?" або "Що відбувається?".

Ось декілька прикладів дієслів в англійській мові:

 • to eat (їсти)
 • to walk (йти)
 • to run (бігти)
 • to sing (співати)
 • to swim (плавати)
 • to dance (танцювати)
 • to talk (говорити)
 • to read (читати)
 • to write (писати)

Дієслова в англійській мові можуть бути в різних формах. Наприклад, дієслово to walk (йти) може мати наступні форми: walk, walks, walked, walking.

Використання форм дієслів залежить від різних факторів, таких як час, род, число, особа, стиль та інші. Курси по вивченню англійської мови розглядають такі основні форми дієслів в англійській мові включають: перша форма дієслова (початкова), друга форма, третя форма, форма -ing. Тож, поговоримо детальніше про кожну з них.

Перша або початкова форма

Перша або початкова форма дієслова в англійській мові називається інфінітивом (infinitive). Вона зазвичай відповідає словосполученню to + дієслово, наприклад to be, to do, to have, to go тощо.Інфінітив не має закінчення за особами, числами або часами, і використовується для утворення різних форм дієслова.

Початкова форма дієслова використовується, наприклад, для утворення інфінітивної конструкції, яка вказує на мету дії, наприклад: I want to go to the movies. (Я хочу піти в кіно.), He needs to finish his homework. (Він повинен закінчити своє домашнє завдання.) Також вона може бути вжита в якості іменника: To swim is my favorite hobby. (Плавання – моє улюблене хобі.)

А як правильно використовувати модальні дієслова? Дивіться наше відео та навчайтеся разом з EnglisHouse!

Форма -ing

Форма -ing є одним із типів дієприкметників в англійській мові, який утворюється за допомогою додавання суфікса -ing до основи дієслова. Вона використовується для утворення часткових форм дієслів, тобто для позначення процесу, який відбувається в даний момент, або який був завершений у минулому, але має наслідки в теперішньому.

Основні випадки вживання форми -ing:

 • В якості часткового присудка (participle) в складних часах (Present Continuous, Past Continuous, Future Continuous): I am working now. (Я зараз працюю.), He was reading a book when I came. (Він читав книгу, коли я прийшов.)
 • В якості іменника (gerund) в ролі підмета, прямого додатка або обставини: Swimming is good for health. (Плавання корисно для здоров'я.), I like reading books. (Я люблю читати книги.), He apologized for being late. (Він вибачився за запізнення.)
 • В якості прикметника (adjective) для опису людини або речей, які виконують дію: I saw a smiling girl. (Я побачив усміхнену дівчину.), The running water is clear. (Проточна вода – прозора.)

Деякі дієслова мають відмінну форму -ing, яка відрізняється особливостями написання, наприклад go – going, lie – lying, swim – swimming.

Друга форма

Друга форма дієслова в англійській мові використовується для позначення минулого часу Past Simple та для утворення форм Present Perfect і Past Perfect. 

Для утворення другої форми дієслова в англійській мові зазвичай додається закінчення -ed до початкової форми дієслова. Такі дієслова мають назву правильні дієслова.

Ось деякі приклади правильних дієслів:

 • work – worked
 • clean – cleaned
 • study – studied
 • jump – jumped
 • ask – asked
 • play – played
 • like – liked

Але є й винятки, де 2 форма дієслова англійська має іншу основу. Такі дієслова називаються неправильними. Для їх запам'ятовування існує таблиця з повним переліком таких форма.

Приклади неправильних дієслів:

 • go – went
 • do – did
 • have – had
 • eat – ate
 • see – saw
 • run – ran
 • write – wrote

Важливо пам'ятати, що в англійській мові є дуже багато неправильних других форм дієслів, і їх треба вивчати окремо в таблиці, оскільки для багатьох з них немає чітких правил утворення.

Третя форма

Третя форма дієслова в англійській мові використовується для утворення часових форм дієслів, таких як Present Perfect, Past Perfect і Passive Voice. 

Третя форма дієслова утворюється за допомогою додавання закінчення -ed до правильних дієслів у другій формі (наприклад, walk-walked-walked, talk-talked-talked, play-played-played).

Приклади правильних третіх форм дієслів:

work worked worked

clean cleaned cleaned

study studied studied

jump jumped jumped

ask asked asked

play played played

like liked liked

Однак, якщо дієслово має неправильну другу форму, то 3 форма дієслова в англійській мові може бути однаковою з нею або ж взагалі мати зовсім іншу форму (наприклад, go-went-gone, do-did-done, have-had-had).

Деякі приклади неправильних третіх форм дієслів:

go went gone

do did done

have had had

eat ate eaten

see saw seen

run ran run

write wrote written

Вивчення форм другої і третьої форм дієслів допоможе правильно утворювати часові форми дієслів та говорити англійською мовою більш впевнено і висловлюватись більш точно.

Таблиця основних форм дієслова

Наведемо приклади того, як змінюються форми за допомогою кількох дієслів.

Перша форма (інфінітив)

Друга форма

Третя форма

-ing форма

speak

spoke

spoken

speaking

research

researched

researched

researching

find

found

found

finding

cost

cost

cost

costing

buy

bought

bought

buying

manage

managed

managed

managing

plan

planned

planned

planning

Як утворюються форми англійських дієслів?

Щоб детальніше ознайомитися з усіма формами дієслів в англійській мові, зробимо підсумок:

 • Форми англійських дієслів включають початкову форму (infinitive), другу форму (past simple), третю форму (past participle) та -ing форму. 
 • Інфінітив може використовуватися з часткою to (наприклад, to eat, to sleep, to study) або без неї (eat, sleep, study).
 • Друга форма дієслова найчастіше використовується у Past Simple (наприклад, ate, slept, studied). 
 • Третя форма дієслова використовується для утворення складніших часів, таких як Present Perfect і Past Perfect (наприклад, eaten, slept, studied).
 • Характерною ознакою другої та третьої форм є те, що всі дієслова починаються ділитися на 2 типи – правильні та неправильні.
 • Форма -ing є однією з основних форм дієслова в англійській мові, вона використовується для утворення Continuous (Progressive) часів, а також для утворення дієприкметників та іменників (наприклад, eating, sleeping, studying).

Навички використання форм дієслів в англійській мові є необхідними для спілкування з носіями мови та для вивчення англійської мови в цілому. Крім того, тема правильного використання форм дієслів, яке входить у курси англійської мови з нуля, є важливим для отримання високих балів на іспитах з англійської мови та для подальшого навчання та роботи в англомовній середовищі.

Записатися на безкоштовний урок
Дякуємо! Ми зв'яжемося з вами найближчим часом
Блог