Липнева спекотна знижка 🔥 ТИСНИ зараз та отримай 1000 грн на всі курси 🤩

Present Simple – дуже легко!

  Зміст статті:

 • Present Simple в англійській мові (Tense)
 • Як утворюється теперішній простий час Present Simple
 • Стверджувальне речення
 • Додавання закінчення -s / -es
 • Заперечне речення
 • Питальне речення
 • To be у Present Simple
 • Коли використовується Present Simple
 • Маркери часу Present Simple
 • Present Simple: поширені помилки

icon lamp Пройти тест

Present Simple є чи не першим і найважливішим граматичних часів в англійській мові. Незважаючи на свою назву, він є фундаментом для побудови речень та вивчення його має бути першим кроком для кожного, хто опановує англійську мову. Онлайн курси англійської мови допоможуть опанувати на перший погляд найлегший час в англійській мові, але ми допоможемо розібратись в усіх нюансах! 

У цій статті ми детально розглянемо правила утворення та використання Present Simple. Ви дізнаєтесь, як легко формувати стверджувальні, заперечні та питальні речення, а також засвоїте численні приклади з різних контекстів. Крім того, ви отримаєте корисні поради щодо того, коли варто використовувати цей граматичний час, а коли краще звернутися до інших часових форм.

Present Simple в англійській мові (Tense)

Present Simple, або Present Indefinite як його ще називають, є одним з найбільш широко вживаних граматичних часів в англійській мові. Ця форма дієслова описує дії чи ситуації, що відбуваються регулярно, постійно або є загальновідомими фактами. Вона часто застосовується для вираження звичок, розкладів та інструкцій та навіть планів на майбутнє.

Практичне використання Present Simple є надзвичайно важливим в повсякденному спілкуванні англійською мовою. Хоча на перший погляд ця граматична конструкція може здатися простою, часто виникають труднощі з правильним утворенням та використанням. Невеликі нюанси, такі як додавання закінчення -s у третій особі однини чи вживання допоміжного дієслова do для запитань та заперечень, можуть спричинити плутанину. Курс "Англійська з нуля онлайн" підійде для тих, хто хоче за 2,5 місяці опанувати базову граматику та лексику для початкового рівня англійської. 

Проте якщо засвоїти кілька базових правил та приділити час на практику, Present Simple стане вашим надійним другом у англомовному спілкуванні.

Радимо переглянути відео про всі особливості вживання цього часу

Як утворюється теперішній простий час Present Simple

Щоб правильно утворювати та використовувати теперішній простий час Present Simple в англійській мові, потрібно засвоїти такі ключові моменти:

 • Правила утворення стверджувальної форми:

Для I, you, we, they використовується основа дієслова без змін (walk, play, study)
Для he, she, it до основи дієслова додається закінчення -s або -es (walks, plays, studies)

 • Правила утворення заперечної форми:

Заперечення утворюється за допомогою допоміжного дієслова do/does + not (або скорочено don't/doesn't) + основа дієслова
I/you/we/they + do not/don't + основа дієслова (don't walk, don't study)
He/she/it + does not/doesn't + основа дієслова (doesn't walk, doesn't play)

 • Правила утворення питальної форми:

Питання утворюються за допомогою допоміжного дієслова do/does перед підметом
Do + I/you/we/they + основа дієслова? (Do you play football?)
Does + he/she/it + основа дієслова? (Does he study English?)

 • Випадки вживання Present Simple:

Для опису звичок, регулярних або повторюваних дій (I get up at 7 am every day.)
Для вираження загальновідомих фактів або вічних істин (The sun rises in the east.)
Для інструкцій або вказівок (You add two eggs to the mixture.)
Для розкладів або запланованих майбутніх подій (The train leaves at 5 pm.)

 • Маркери часу Present Simple:

Always, never, usually, sometimes, often, every day/week/month/year тощо

Далі в статті ми детально розберемо всі особливості цього часу. Засвоївши основні правила та приклади вживання, ви зможете правильно утворювати та використовувати Present Simple в різних контекстах. Запрошуємо на курси "Англійська для дорослих початківців", щоб почати вивчити англійську для майбутнього!

Стверджувальне речення

Основні правила утворення стверджувальних речень в теперішньому простому часі (Present Simple):

 • Для підметів I, you, we, they використовується основа дієслова без змін (інфінітив)

I play tennis. Я граю в теніс.
You speak English. Ти розмовляєш англійською.
We live in London. Ми живемо в Лондоні.
They work hard. Вони багато працюють.

 • Для підметів він (he), вона (she), воно (it) до основи дієслова додається закінчення -s або -es: 

He plays tennis. Він грає в теніс.
She speaks English. Вона говорить англійською.
This animal lives in the forest. Ця тварина живе в лісі.

 • Present Simple часто використовується з обставинами часу, що вказують на регулярність/постійність дії.

She always arrives on time. Вона завжди приходить вчасно.
They never miss classes. Вони ніколи не пропускають заняття.
I often go for a walk in the park. Я часто гуляю в парку.

Отже, утворюючи стверджувальне речення в Present Simple, використовуйте основу дієслова для I/you/we/they та додавайте -s/-es для he, she, it.

Додавання закінчення -s / -es

У стверджувальних реченнях Present Simple у 3-ій особі однини (he/she/it ) до дієслова можуть додаватися закінчення -s та -es. Аби визначити правильну форму, слід керуватися наступними підказками:

 • Для більшості дієслів додається закінчення -s:

He works
She plays
It runs

 • Якщо дієслово закінчується на -s, -sh, -ch, -x, -z, то додається закінчення -es:

He misses (miss)
She watches (watch)
It fixes (fix)
It buzzes (buzz)

 • Якщо дієслово закінчується на приголосну + y, то y змінюється на i, а потім додається -es:

He tries (try)
She carries (carry)
It flies (fly)

 • Винятки (ці дієслова мають особливі форми):

He has (have)
She does (do)
It goes (go)
He says (say)

Запам'ятавши ці правила, ви зможете правильно утворювати 3-тю особу однини Present Simple, додаючи відповідні закінчення -s /-es. Зверніть особливу увагу на винятки та різницю між додаванням -s та -es залежно від закінчення дієслова.

Заперечне речення

Заперечні речення в Present Simple мають кілька особливостей:

 • В англійській мові допоміжні дієслова do (для особових займенників I, you, we, they) та does (he, she, it) використовуються для утворення заперечних речень в Present Simple. Після допоміжних дієслів do або does додається частка not. Дієслово використовується в першій формі без закінчень -s /-es.

They do not study French. Вони не вивчають французьку мову.
He does not work on Saturdays. Він не працює в суботу.
I do not like horror movies. Я не люблю фільми жахів.
We do not play football. Ми не граємо у футбол.

 • Заперечні речення також можна виразити у скороченій формі, де do not замінюється на don't, а does not на doesn't.

They don't watch TV in the morning. Вони не дивляться телевізор вранці.
She doesn't drive to work. Вона не їздить на роботу на машині.
We don't play tennis on Mondays. Ми не граємо у теніс у понеділок.
It doesn't rain much in this region. Тут не часто йде дощ у цьому регіоні.

Отже, особливість заперечних речень у Present Simple полягає у використанні допоміжних дієслів do або does разом з часткою not.

Питальне речення

Для питальних речень в Present Simple варто запам’ятати кілька важливих аспектів:

 • Допоміжні дієслова do (для I, you, we, they) та does (he, she, it) використовуються і для утворення питань. Проте, у питальних реченнях порядок слів змінюється, допоміжне дієслово ставиться перед підметом.

Do you like coffee? Ти полюбляєш каву?
Do they play football on weekends? Чи вони грають у футбол на вихідних?
Do we have English class today? Чи у нас є сьогодні урок англійської?
Does he work in the morning? Чи він працює вранці?

 • Після загальних питань у Present Simple можуть бути короткі відповіді з позначкою "Yes" або "No". Якщо питання починається з допоміжних дієслів do або does, відповідь "Yes" використовує те саме допоміжне дієслово.

Do you like coffee? Yes, I do. Ти любиш каву? Так.
Does she speak Spanish? Yes, she does. Вона говорить іспанською? Так.

 • Якщо відповідь буде заперечною з "No", то варто використовувати допоміжне дієслово в заперечних формах don’t та doesn’t.

Do you like broccoli? No, I don't. Ти любиш брокколі? Ні.
Does he play the piano? No, he doesn't. Він грає на фортепіано? Ні.

Як бачимо, в питальних реченнях також варто користуватися допоміжними дієсловами do або does на початку речення.

To be у Present Simple

У Present Simple дієслово to be (бути) має особливі форми вживання та використовується для вираження стану або існування в даний момент часу. 

 • Для кожної особи є 3 три різні форми to be: до I додається am, для he/she/it використовується is, а для we, you, they додаємо are. Для зручності можуть використовуватись скорочені форми. Тож отримуємо наступні варіанти

I am (I’m)
He is (He’s)
She is (She’s)
It is (It’s)
You are (You’re)
We are (We’re)
They are (They’re)
I am a student. Я – студент.
You are my friend. Ти – мій друг.
He is an engineer. Він – інженер.

 • Утворення заперечних форм дієслова to be в Present Simple здійснюється додаванням частки not після дієслова.

I am not (I’m not)
He is not (He isn’t)
She is not (She isn’t)
It is not (It isn’t)
You are not (You aren’t)
We are not (We aren’t)
They are not (They aren’t)
I am not a doctor. Я – не лікар.
You are not late. Ти не запізнився.
He is not at home. Він – не вдома.

 • У питальних реченнях дієслово to be в Present Simple переноситься перед підметом.

Am I?
Is he?
Is she?
Is it?
Are you?
Are we?
Are they?
Am I late? Чи я запізнився?
Are we ready? Ми готові?
Are they students? Вони студенти?

Пам'ятаючи про ці особливості дієслова to be в Present Simple, ви швидко навчитеся правильно його використовувати.

Коли використовується Present Simple

Вміння використовувати Present Simple дуже важливе, оскільки цей час використовується в буденному спілкуванні та письмі, при чому і на високих рівнях теж. Тому детально наведемо всі ситуації, для яких цей час знадобиться:

 • для вираження інформації, що є правдивою та актуальною загалом. Це можуть бути чиїсь звички або вподобання.

He likes coffee. Він любить каву.
They have a team meeting every Monday. Вони зустрічаються з командою щопонеділка.

 • коли говоримо про загальновідомі істини, наукові факти та природні явища.

The sun rises in the east. Сонце сходить на сході.
It is snowy and cold in winter. Взимку сніжно і холодно.

 • аби розповісти про свій день, звички і регулярні дії теж знадобиться Present Simple.

I exercise at the gym three times a week. Я займаюся в спортзалі тричі на тиждень.
She has some cereal with milk for breakfast. Вона їсть пластівці з молоком на сніданок.

 • щоб вказати розклад, наприклад, шкільний або літаків, а також, про чіткі домовленості, скажімо, побачення або візит до лікаря.

The train leaves at 6 pm. Поїзд відправляється о 6 вечора.
He has a meeting in two hours. У нього зустріч через дві години.

 • використання Present Simple можна зустріти і в інструкціях, правилах, вказівках та рецептах.

Push this button to turn on the TV. Натисніть цю кнопку, щоб увімкнути телевізор. 
Take one chicken breast and gratinate it at 200 degrees. Візьміть одну курячу грудку і обсмажте її при 200 градусах.

 • для опису певної послідовності дій. Це можна зустріти в спортивних коментарях, новинах або, коли розповідаємо якусь історію.

Johnson intercepts the pass and makes an unbelievable goal-kick. Джонсон перехоплює передачу і забиває неймовірний гол.
I enter the room, and there's a surprise party. Everyone jumps out shouting "Happy Birthday!" Заходжу в кімнату, а там вечірка-сюрприз. Усі вискакують з криками "З днем народження!"

 • використовуємо цей час разом зі state verbs, тобто дієсловами, які вказують не на дію, а на час, настрій, емоції.

She feels sad. Їй сумно.
They don’t need any help now. Їм не потрібна допомога зараз.

Таким чином, знання Present Simple допомагає вам ефективно виражати свої думки, описувати стан речей та структурувати ваше мовлення у багатьох ситуаціях. Пропонуємо курси англійської для школярів онлайн, де ми зможемо привити любов до вивчення англійської!

Маркери часу Present Simple

У Present Simple маркери часу вказують на період часу, коли відбуваються дії або стан речей. Ці маркери допомагають уточнити часові рамки подій і зробити мовлення більш точним та зрозумілим. Ось декілька типів маркерів часу для Present Simple:

 • every day (щодня)
 • always (завжди)
 • usually (зазвичай)
 • often (часто)
 • sometimes (іноді)
 • seldom (рідко)
 • rarely (мало коли)
 • never (ніколи)
 • on mondays (у понеділок)
 • in the morning (вранці)
 • at noon (в середині дня)
 • in the afternoon (вдень)
 • in the evening (ввечері)
 • at night (вночі)
 • every day (щодня)
 • next month (наступного місяця)
 • from time to time (час від часу)
 • every time (кожного разу)
 • in general (загалом)
 • twice a week (двічі на тиждень)

Маркери часу в Present Simple допомагають визначити часовий контекст для дій та тверджень і роблять мовлення більш конкретним і зрозумілим для співрозмовника. 

Present Simple: поширені помилки

Помилки в використанні Present Simple можуть виникати з різних причин, включаючи неправильне утворення речень, неправильне вживання дієслів та маркерів часу. Курси англійської мови онлайн допоможуть детально розібратись зі складнощами цього часу і не тільки!

Ось деякі поширені помилки, які можуть виникати при використанні Present Simple:

 • Неправильне вживання дієслів to be, to have

Дієслова to be та to have мають особливості у Present Simple для кожної особи, і їх неправильне використання може призвести до помилок у реченнях. Наприклад, помилкове вживання He have замість He has.

 • Забуття допоміжних дієслів в питальних та заперечних реченнях

У питальних та заперечних реченнях Present Simple потрібно використовувати допоміжні дієслова do або does, але часто їх забувають додати. Наприклад, помилкове You like coffee? замість Do you like coffee?

 • Неправильне вживання маркерів часу

Помилки можуть виникати, коли маркери часу для вказівки про час або частоту дій не використовуються в правильному місці. Наприклад, Always she go to work by bus замість She always goes to work by bus.

 • Помилки зі словами, що не вживаються з Present Simple

Деякі маркери і конструкції можуть вказувати на інші часи, а не Present Simple, і їх використання у цьому часі може бути помилковим. Наприклад, He goes to the store yesterday замість He goes to the store twice a week.

Уникайте цих поширених помилок, ретельно перевіряйте свої речення та використовуйте правильні правила та конструкції для Present Simple, щоб забезпечити точність і зрозумілість вашого мовлення.
 

Записатися на безкоштовний урок
Дякуємо! Ми зв'яжемося з вами найближчим часом
Блог