Липнева спекотна знижка 🔥 ТИСНИ зараз та отримай 1000 грн на всі курси 🤩

Present Perfect Continuous: структура, особливості вживання, часові маркери

  Зміст статті:

 • Як утворюється Present Perfect Continuous Tense?
 • Коли вживається Present Perfect Continuous?
 • Орфографічні винятки для дієслів -ing
 • Винятки для дієслів у тривалій формі
 • Часові маркери Present Perfect Continuous
 • Різниця між Present Perfect Continuous та Present Perfect Simple
 • Коли Present Perfect Continuous і Present Perfect мають однакове значення?

icon lamp Пройти тест

У англійській мові Present Perfect Continuous – це час, що використовується для опису тривалої дії, яка почалася в минулому і триває до моменту розмови або має зв'язок з теперішнім часом. 

Запрошуємо на онлайн курси англійської мови, завдяки яким, ви зможете вивчати англійську у будь-якому куточку світу!

В даній статті ми детально розглянемо структуру Present Perfect Continuous, особливості його використання та типові временні маркери, які допомагають визначити тривалість дії. Розуміння цього часу дозволить вам впевнено використовувати його у письмі та усній мові, розширюючи ваші комунікативні навички в англійській мові.

Як утворюється Present Perfect Continuous Tense?

Present Perfect Continuous утворюється за допомогою допоміжних дієслів have been або has been, в залежності від особи (I, you, we, they – have been, he, she, it – has been), далі йде дієслово у формі -ing і, за необхідності, додаткові елементи у реченні. Для  прикладу:

I have been studying for three hours. Я вчуся вже три години.
She has been working here since 2021. Вона працює тут з 2021 року.

Такі часові форми підкреслюють, що діє розпочалась у минулому і досі триває. А тепер детальніше розглянемо, як утворюється цей час у різних типах речень.

1. Стверджувальне речення

Стверджувальні речення у Present Perfect Continuous мають наступну структуру: підмет + have/has been + дієслово у формі -ing та різні інші додаткові елементи за потреби.

She has been waiting for the bus for twenty minutes. Вона чекає на автобус уже двадцять хвилин.
They have been working on this project since last month. Вони працюють над цим проектом з минулого місяця.

2. Заперечні речення

Заперечні речення у Present Perfect Continuous утворюються додаванням допоміжної частки not між have/has та been.

He hasn't been studying Spanish lately. Він не вчив останнім часом іспанську мову.
I haven't been feeling well this week. Цього тижня я почуваюся погано.

3. Питальні речення

Питальні речення у Present Perfect Continuous формуються шляхом розміщенням допоміжних дієслів have/has перед підметом.

Have you been waiting here long? Ти довго чекаєш тут?
Has she been studying English for a long time? Вона довго вивчає англійську мову?

Прості відповіді у Present Perfect Continuous даються, використовуючи ту ж саму структуру допоміжних дієслів have або has, які були в питальному реченні.

Has she been studying English for a long time? Вона давно вивчає англійську?
Yes, she has. Так.
No, she hasn't. Ні.

Have they been working on this project since last month? Вони працювали над цим проектом з минулого місяця?
Yes, they have. Так.
No, they haven’t. Ні.

На курсі "Англійська для школярів онлайн" ви обов'язково детально пройдете цю тему, адже це дуже важливий час!

Коли вживається Present Perfect Continuous?

Present Perfect Continuous використовується для опису тривалої дії, яка почалася в минулому, триває до моменту розмови або має зв'язок з теперішнім часом. Детальніший огляд ситуацій використання цієї форми представлено далі:

 • дії, що досі тривають в момент розмови

She has been working on her thesis for three months. Вона працює над своєю дипломною роботою вже три місяці.
He has been waiting for her at the station since 8 o'clock. Він чекає на неї на станції з 8 години.

 • дії, що є результатом певної діяльності

They have been renovating their house, that's why they look tired. Вони ремонтують свій будинок, отже, вони виглядають втомленими.
I've been jogging every morning, so I'm feeling much healthier. Я бігаю кожен ранок, тому відчуваю себе набагато здоровіше.

 • дії, що повторюються або стали звичками

She has been practicing the piano a lot recently. Вона нещодавно почала багато практикуватись грі на фортепіано.
We've been meeting for coffee every Friday afternoon. Ми почали зустрічатися на каву кожної п'ятниці вдень.

 • дії, які можуть викликати додаткове занепокоєння або подив

Why has the dog been barking so loudly all morning? Чому собака гавкала так голосно всю цю ранок?
She's been crying in her room. I wonder what happened. Вона плакала у своїй кімнаті. Цікаво, що сталося.

Пропонуємо записатись на курс розмовної англійської онлайн, адже дуже важливо вміти оперувати знаннями, які ви отримали, вивчивши часи в англійській мові.

Орфографічні винятки для дієслів -ing

В англійській мові є кілька основних винятків для написання форми -ing для деяких дієслів:

 • дієслова, що закінчуються на -e, прибирають -e перед закінченням -ing

make → making
write → writing
come → coming

 • односкладові дієслова з одним приголосним між двома голосними подвоюють останній приголосний перед -ing

stop → stopping
run → running
sit → sitting

 • дієслова, що закінчуються на -ie, змінюють -ie на -y перед -ing

die → dying
lie → lying
tie → tying

 • деякі дієслова мають нерегулярну форму Present Participle

go → going
see → seeing
be → being

Отже, основні винятки стосуються подвоєння приголосних, змін -e, -ie та -y перед закінченням -ing для узгодження з фонетичними правилами англійської мови.

Винятки для дієслів у тривалій формі

Є кілька винятків для дієслів у тривалій формі в англійській мові, які не вживаються у формі -ing.

 • дієслова, що позначають стан або почуття, зазвичай не вживаються в тривалих формах 

Помилка: She is liking chocolate.
Правильно: She likes chocolate. 

 • деякі дієслова, пов'язані зі сприйняттям, такі як see, hear, smell, мають різне значення у простій та тривалій формах

I see a bird. Я бачу пташку.
I am seeing a doctor tomorrow. Завтра я відвідую лікаря.

 • дієслова, що позначають володіння (have, own, belong) не вживаються в тривалих часах

Помилка: She is having a car.
Правильно: She has a car.

 • деякі фразові дієслова (наприклад, come from, take after, belong to) не утворюють тривалі часи

Помилка: This box is belonging to me.
Правильно: This box belongs to me.

Однак, ці винятки не є абсолютними і можуть порушуватися в певних контекстах для досягнення стилістичного ефекту або для передачі незавершеної дії. 

Часові маркери Present Perfect Continuous

Часові маркери, що часто використовуються з Present Perfect Continuous:

 • for (протягом)

She has been living in Paris for six years. Вона живе у Парижі протягом шести років.
They've been studying English for two months. Вони вивчають англійську мову протягом двох місяців.

 • since (з)

He's been living in London since he graduated from university. Він живе у Лондоні з того часу, як закінчив університет.
She hasn't been feeling well since she caught a cold. Вона почувається погано з того часу, як захворіла.

 • lately (останнім часом)

He's been feeling tired lately. Він останнім часом відчуває втому.
They've been arguing a lot lately. Останнім часом вони часто сваряться.

 • recently (нещодавно)

He has been working overtime a lot recently. Він нещодавно почав часто працювати понаднормово.
She has been attending yoga classes regularly recently. Вона нещодавно почала регулярно відвідувати заняття йогою.

 • all day/week/month (весь день/тиждень/місяць)

It's been raining all day. Весь день йшов дощ.
He's been working on this project all week. Він працював над цим проектом весь тиждень.

Запрошуємо на онлайн курси англійської мови для початківців, де ви зможете опанувати всі основні часи, вже після яких ви дійдете до більш складних часів, як Present Perfect Continuous.

Різниця між Present Perfect Continuous та Present Perfect Simple

Present Perfect Continuous і Present Perfect Simple можуть іноді використовуватися для вираження схожих ідей, але мають різні акценти.

Present Perfect Continuous використовується, коли хочемо підкреслити тривалість дії, яка почалася в минулому і триває до моменту розмови. Зазвичай речення включатимуть ключові слова for (протягом) або since (з якогось моменту).

 • She has been waiting for the bus for twenty minutes. Вона чекає на автобус вже двадцять хвилин.
 • They have been living here since last year. Вони живуть тут з минулого року.

Present Perfect Simple використовується, коли ми хочемо зосередитися на результаті або на факті події, без наголосу на тривалість.

 • I have cleaned the house. Я прибрав у будинку.
 • He has written three books. Він написав три книги.

Коли Present Perfect Continuous і Present Perfect мають однакове значення?

Деякі дієслова в англійській мові використовуються як у Present Perfect Simple, так і в Present Perfect Continuous без суттєвої зміни значення. Це зазвичай відбувається з дієсловами, які позначають тривалі дії або стани. Ось кілька таких дієслів:

 • live (жити)

I have lived in this city for five years. = I have been living in this city for five years. 
Я живу в цьому місті вже п'ять років.

 • work (працювати)

She has worked here since 2022. = She has been working here since 2022.
Вона працює тут з 2022 року.

 • study (вивчати, навчатися)

He has studied English for two years. = He has been studying English for two years.
Він вивчає англійську мову вже два роки.

 • teach (вчити, викладати)

She has taught mathematics for ten years. = She has been teaching mathematics for ten years.
Вона викладає математику вже десять років.

 • stay (залишатися, перебувати)

We have stayed at this hotel several times. = We have been staying at this hotel for a week.
Ми перебуваємо в цьому готелі вже тиждень.

У наведених прикладах обидві форми можна використовувати, і вони можуть мати майже однакове значення. Проте, Present Perfect Continuous частіше підкреслює тривалість дії або процес, тоді як Present Perfect Simple може більше фокусуватися на результаті або завершенні дії.

Записатися на безкоштовний урок
Дякуємо! Ми зв'яжемося з вами найближчим часом
Блог