Підтягни англійську за літо ☀️ ТИСНИ зараз та отримай 1000 грн на навчання! 🎁

Present Continuous: правила та особливості вживання

  Зміст статті:

 • Що таке Present Continuous
 • Коли використовується Present Continuous
 • Форми Present Continuous
 • Особливості утворення форм Present Continuous
 • Слова-маркери Present Continuous
 • Які дієслова не використовуються у Present Continuous
 • Найпоширеніші помилки
 • Відмінність між Present Continuous і Present Simple

icon lamp Пройти тест

Англійська мова багата на часові форми. Одна з найбільш поширених і водночас важливих – це Present Continuous. У цій статті ми детально розглянемо структуру часу Present Continuous, а також особливості його застосування. Ви дізнаєтесь про основні правила утворення цієї часової форми та винятки, зрозумієте різницю між Present Continuous та Present Simple й навчитеся коректно використовувати теперішній тривалий час у різноманітних контекстах та ситуаціях.

Запрошуємо на курси англійської мови онлайн, де ви зможете опанувати англійську мову від нульового до найвищого рівня з нашими професійними викладачами!

Що таке Present Continuous

Present Continuous (або теперішній тривалий час) – це граматична конструкція в англійській мові, яка використовується для опису дій або станів, що відбуваються саме зараз, у цей момент часу. Вона складається з допоміжного дієслова to be у відповідній формі (am, is, are) та основного дієслова з закінченням -ing

 • I am reading a book. Я зараз читаю книжку.
 • She is studying for an exam. Вона зараз готується до іспиту.
 • They are not watching TV right now. Вони зараз не дивляться телевізор.

Отже, Present Continuous передає ідею незавершеної, тимчасової дії або стану, який має місце в певний момент у теперішньому часі. Ця форма допомагає точно описати те, що відбувається зараз.

Коли використовується Present Continuous

Present Continuous використовується в різних ситуаціях для вираження дій або станів, що мають певний зв'язок з теперішнім моментом. Розглянемо детальніше основні випадки вживання цього часу:

 • дії, що відбуваються в момент мовлення

She is talking to her friend right now. Вона зараз розмовляє з подругою.
They are playing computer games at the moment. Вони зараз грають в комп’ютерні ігри.

 • тимчасові дії або ситуації

I am studying for my exams this week. Я готуюсь до іспитів на цьому тижні.
She is living with her grandparents for the summer. Вона живе з бабусею та дідусем протягом літа.

 • плани на близьке майбутнє

We are meeting them for dinner tomorrow. Ми зустрічаємось з ними за вечерею завтра.
He is flying to New York next week. Він летить до Нью-Йорка наступного тижня.

 • повторювані дії, які викликають роздратуванням

He is always leaving his clothes everywhere! Він постійно залишає свої речі де завгодно!
They are constantly arguing. Вони постійно сваряться.

 • зміни та розвиток

The climate is getting warmer each year. Клімат стає теплішим щороку.
Technology is advancing rapidly. Технології швидко розвиваються.

Розуміння та правильне використання Present Continuous допоможе вам більш точно висловлювати свої думки англійською мовою. Англійська мова онлайн - чудовий спосіб опанувати такий важливий граматичний час, як Present Continuous. Завдяки онлайн заняттям, ви зможете вивчати англійську з будь-якого куточку світу, що є дуже зручним у наш час!

Форми Present Continuous

Форми Present Continuous утворюються за допомогою допоміжного дієслова to be у формі теперішнього часу (am, is, are) і основного дієслова з закінченням -ing. Розглянемо детально, як утворюються стверджувальні, заперечні та питальні речення в Present Continuous.

1. Стверджувальні речення 

У стверджувальних реченнях допоміжне дієслово to be (am/is/are) використовується разом із дієсловом із закінченням -ing.

 • I am (I'm) working. Я працюю.
 • You are (You're) studying. Ти навчаєшся.
 • He/She/It is (He's/She's/It's) playing. Він/Вона/Воно грає.
 • We are (We're) watching. Ми дивимося.
 • They are (They're) learning. Вони навчаються.

2. Заперечні речення 

У заперечних реченнях перед дієсловом із закінченням -ing додається заперечна частка not, але правила залишаються, як і у стверджувальних реченнях.

 • I am not (I'm not) working. Я не працюю.
 • You are not (You aren't) studying. Ти не навчаєшся.
 • He/She/It is not (He/She/It isn't) playing. Він/Вона/Воно не грає.
 • We are not (We aren't) watching. Ми не дивимося.
 • They are not (They aren't) learning. Вони не навчаються.

3. Питальні речення 

У питальних реченнях допоміжне дієслово to be ставиться перед підметом.

 • Am I working? Я працюю?
 • Are you studying? Ти навчаєшся?
 • Is he/she/it playing? Він/Вона/Воно грає?
 • Are we watching? Ми дивимося?
 • Are they learning? Вони навчаються?

При відповіді теж важливо використовувати відповідну форму дієслова to be (am, is, are). Якщо відповідь негативна, то й у відповіді потрібно вжити заперечення not.

 • Is she working late tonight? Вона працює сьогодні допізна?

Yes, she is. Так.
No, she is not. Ні.

 • Are you watching TV now? Ти зараз дивишся телевізор?

Yes, I am. Так.
No, I am not. Ні.

Особливості утворення форм Present Continuous

Утворення Present Continuous потребує дотримання певних правил для правильного формування дієслівної форми з закінченням -ing. Розглянемо основні особливості:

 • Якщо дієслово закінчується на -e, ця буква випадає перед додаванням закінчення -ing.

make → making
write → writing

 • Якщо дієслово має коротку голосну перед останньою приголосною (з наголосом на останньому складі), остання приголосна подвоюється перед додаванням -ing.

run → running
sit → sitting

 • Якщо дієслово закінчується на -ie, ця закінчення змінюється на -y перед додаванням -ing.

lie → lying
die → dying

 • Дієслова, що закінчуються на -y, не змінюють своєї форми перед додаванням закінчення -ing.

play → playing
enjoy → enjoying

 • Якщо дієслово закінчується на -c, додається -k перед -ing.

panic → panicking
mimic → mimicking

Запрошуємо на курси англійської мови для початківців, хто мріє вивчати англійську, але ніяк не знайде зручний час для цього. Ми допоможемо підібрати групу чи викладача із зручним часом саме для вас!

Слова-маркери Present Continuous

Слова-маркери – це ключові слова або фрази, які часто використовуються разом із певними граматичними часами. Для Present Continuous такі маркери вказують на те, що дія відбувається прямо зараз або в цей період часу. Основні слова-маркери для Present Continuous:

 • now (зараз)

She is reading a book now. Вона зараз читає книгу.
I am working on a project now. Я зараз працюю над проектом.

 • at the moment (у цей момент)

They are watching TV at the moment. Вони у цей момент дивляться телевізор.
He is cooking dinner at the moment. Він готує вечерю у цей момент.

 • right now (прямо зараз)

We are discussing the plan right now. Ми обговорюємо план прямо зараз.
She is talking to her friend right now. Вона розмовляє з подругою прямо зараз.

 • currently (в даний момент)

I am currently working from home. Я в даний момент працюю з дому.
He is currently studying for his exams. Він в даний момент готується до іспитів.

 • these days (цими днями)

They are traveling a lot these days. Вони багато подорожують цими днями.
She is learning Spanish these days. Вона вивчає іспанську цими днями.

 • nowadays (в наш час, тепер)

People are using smartphones more than ever nowadays. В наш час люди використовують смартфони більше, ніж будь-коли.
He is focusing on his health nowadays. Він тепер зосереджений на своєму здоров'ї.

 • this week/month/year (цього тижня/місяця/року)

I am working on a new project this week. Цього тижня я працюю над новим проектом.
We are renovating our house this month. Цього місяця ми ремонтуємо наш будинок.

 • tonight (сьогодні ввечері)

We are going out for dinner tonight. Сьогодні ввечері ми йдемо на вечерю.
She is meeting her friends tonight. Вона зустрічається з друзями сьогодні ввечері.

 • still (ще, досі)

He is still working on his assignment. Він ще працює над своїм завданням.
They are still discussing the issue. Вони досі обговорюють це питання.

Які дієслова не використовуються у Present Continuous

У Present Continuous зазвичай не використовуються дієслова стану, які виражають почуття, володіння, думки, стани, а також дії, які відбуваються у певному порядку або узагальнюють факти. Ось деякі з найбільш поширених дієслів, які не використовуються у Present Continuous:

 • дієслова, що позначають постійні стани, почуття або властивості

like, love, hate, want, need, prefer
believe, know, realize, recognize, understand
belong, fit, consist, contain, seem

 • дієслова сприйняття і мислення

see, hear, smell, taste, feel
think, remember, forget, mind, agree, disagree

 • дієслова, що означають володіння або приналежність

have, own, possess, lack, comprise

 • Винятками можуть бути випадки, коли ці дієслова набувають іншого, тимчасового значення:

I am having a great time (гарно проводжу час)
I am thinking about taking a vacation (роздумую)

Найпоширеніші помилки

При вживанні Present Continuous часто виникають певні типові помилки. Уважне вивчення правил утворення та випадків вживання Present Continuous допоможе уникнути цих типових помилок і покращити володіння цією важливою граматичною конструкцією. 

Наведемо приклади найпоширеніших помилок та способи їх уникнення:

 • Дієслова, що виражають стан (як от to know, to believe, to like), не використовуються у Present Continuous. в Present Continuous

Помилка: I am knowing the answer. 
Правильно: I know the answer. 

 • У Present Continuous завжди використовуються форми дієслова to be (am, is, are). 

Помилка: She reading a book. 
Правильно: She is reading a book. 

 • Використовуйте правильну форму дієслова to be відповідно до підмета (I am, you are, he/she/it is, we are, they are).

Помилка: He are playing football.
Правильно: He is playing football. 

 • У Present Continuous основне дієслово завжди має закінчення -ing.

Помилка: They are play tennis.
Правильно: They are playing tennis. 

 • Якщо дієслово має коротку голосну перед останньою приголосною, остання приголосна подвоюється (swim → swimming).

Помилка: I am swiming. 
Правильно: I am swimming. 

 • Present Continuous використовується для дій, що відбуваються прямо зараз або в цей період часу, а не для регулярних дій.

Помилка: I am going to the store every day
Правильно: I go to the store every day.

На курсі "Англійська для школярів онлайн" ви зможете більш глибше дізнатись про всі нюанси цього та інших часів, щоб вільно спілкуватись у будь-якій ситуації.

Відмінність між Present Continuous і Present Simple

Аби краще зрозуміти різницю між часами Present Continuous і Present Simple, рекомендуємо ознайомитись з таблицею. 

Present Continuous Present Simple

Вказує на дію, що відбувається зараз, у цей момент.

 • I am listening to music right now.
 • They are playing football in the park.
 • He is studying for an exam at the moment.

Вказує на регулярні/повторювані дії або звички.

 • She goes to the gym twice a week.
 • We travel to Italy every summer.
 • I eat breakfast at 7 am every day.

Описує тимчасові процеси та стани.

 • The weather is getting warmer.
 • He is looking tired and stressed these days.
 • We are having a great time at the party.

Описує постійні факти та стани.

 • The sun rises in the east.
 • She speaks three languages fluently.
 • They own a house by the lake.

Як бачимо, Present Continuous ідеально підходить для опису змін, процесів, станів, що є тимчасовими та відбуваються в певний період часу зараз, але не є постійними чи регулярними.

Записатися на безкоштовний урок
Дякуємо! Ми зв'яжемося з вами найближчим часом
Блог