Підтягни англійську за літо ☀️ ТИСНИ зараз та отримай 1000 грн на навчання! 🎁

Особливості вживання a lot of, lots of, much та many

  Зміст статті:

 • Коли використовуємо many
 • Коли використовуємо much
 • У чому різниця між many та much?
 • Коли використовуємо a lot of
 • Чим відрізняється lots of від a lot of?
 • Що краще використовувати у заперечних запитаннях?
 • Найчастіші помилки з much, many, a lot of

Вживання a lot of, lots of, much та many має свої особливості в англійській мові, і важливо їх знати для правильного використання. Ці вирази використовуються для опису кількості або обсягу, і їх застосування залежить від типу іменника (злічуваний або незлічуваний). Запрошуємо на курси з англійської онлайн, щоб сміло оперувати знаннями англійської мови у житті. 

Тому в нашій статті ми розглянемо все ключові правила цієї теми. А якщо вам цікаво дізнатися ще більше прикладів та контекстів, то радимо відео для перегляду

Коли використовуємо many

У англійській мові слово many означає "багато" та використовується для позначення великої кількості чогось, що можна порахувати. На курсі "Онлайн англійська для дорослих" ми детально ознайомлюємося із цією темою, щоб наші студенти коректно будували свою вимову. Ось деякі основні правила використання many:

 • використовується з злічуваними іменниками та множиною

many students – багато студентів
many questions – багато запитань
many countries – багато країн
many opportunities – багато можливостей
many cars – багато машин
many houses – багато будинків

 • переважно many зустрічається в заперечних та питальних реченнях

There aren't many people in the park today. Сьогодні в парку небагато людей.
He doesn't have many books. У нього небагато книг.
We didn't see many cars on the road. Ми не бачили багато машин на дорозі.
How many students are in the class? Скільки студентів у класі?
Do you have many friends? Ти маєш багато друзів?
Did you take many photos? Ти зробив багато фотографій?

Коли використовуємо much

Much також означає "багато" та використовується для опису великої кількості. Але є певні особливості, на які варто звернути увагу:

 • much використовується з незлічуваними іменниками та іменниками, які не мають форми множини

much money – багато грошей
much information – багато інформації
much water – багато води
much advice – багато порад
much effort – багато зусиль
much patience – багато терпіння

 • much, так само як і many, є характерним для заперечних та питальних реченнях

There isn't much sugar left. Залишилося небагато цукру.
She doesn't have much patience. У неї небагато терпіння.
We didn't spend much time there. Ми не провели там багато часу.
How much milk do you need? Скільки вам потрібно молока?
Did he give you much advice? Він вам дав багато порад?
Is there much water in the bottle? Чи багато води в пляшці?

Запрошуємо на курси базової англійської онлайн для старту вивчення мови та засвоєння базових знань англійської з будь-якого віку!

У чому різниця між many та much?

Головна різниця між many та much полягає в тому, що вони використовуються з різними типами іменників, а саме зі злічуваними та незлічуваними іменниками.

Злічувані іменники можна легко порахувати в одиницях, вони мають форму однини та множини. Наприклад, 

Однина Переклад Множина Переклад
a dog собака dogs собаки
a book книга books книги
a house будинок houses будинки
a student студент students студенти
a friend друг friends друзі

Незлічувані іменники – це іменники, які представляють речі або поняття, які не можна легко порахувати в одиницях, таких як "один", "два", "три" тощо. Для прикладу, це можуть бути рідини, абстрактні поняття, матеріали та інші неконкретні субстанції. Незлічувані іменники не мають форми множини.

Незлічуваний іменник Переклад Some + іменник Переклад
milk молоко some milk трохи молока
furniture меблі some furniture трохи меблів
rice рис some rice трохи рису
knowledge знання some knowledge трохи знань
music музика some music трохи музики

Отже, варто запам'ятати правило:

Many + злічуваний іменник множини (books, people, cars)
Much + незлічуваний іменник (water, time, money)

Саме тому розрізнення між злічуваними та незлічуваними іменниками важливе для правильного використання much та many в англійській мові. На курсах "Англійська для школярів онлайн" ми обов'язково детально розглядаємо цю важливу тему та приділяємо достатньо часу для максимального засвоєння цих правил та вийнятків!

Коли використовуємо a lot of

A lot of теж передає значення "багато", тобто великої кількості. Проте є 2 правила, які варто враховувати для коректного вживання цього слова:

 • a lot of – універсальне слово, яке використовується перед злічуваними та незлічуваними іменниками, тож тут не потрібно визначити тип іменника

a lot of trees – багато дерев
a lot of shoes – багато взуття
a lot of pictures – багато картин
a lot of tea – багато чаю
a lot of love – багато кохання
a lot of work – багато роботи

 • форм a lot of вживається переважно в стверджувальних реченнях. Кілька прикладів:

We planted a lot of trees in the garden. Ми посадили багато дерев у саду.
She owns a lot of dresses. Вона має багато суконь.
The market offers a lot of choices. Ринок пропонує багато варіантів.
He spent a lot of time working on the project. Він витратив багато часу на роботу над проектом.
We listened to a lot of music during the trip. Ми слухали багато музики під час подорожі.
There is a lot of sugar in this recipe. У цьому рецепті багато цукру.

Чим відрізняється lots of від a lot of?

A lot of та lots of є схожими виразами і часто можуть взаємозамінюватися, оскільки обидва описують велику кількість злічуваних і незлічуваних іменників.

Lots of є більш розмовним варіантом, і тому частіше використовується в повсякденному спілкуванні. A lot of може бути трохи більш формальним, але також широко використовується в різних контекстах.

 • We had a lot of fun at the amusement park. Ми багато веселилися у парку розваг.
 • She cooked a lot of delicious dishes for dinner. Вона приготувала багато смачних страв на вечерю.
 • The company invested a lot of money in new technology. Компанія інвестувала багато грошей у нові технології.
 • They offered a lot of help with the project. Вони надали багато допомоги з проектом.
 • There were lots of people at the concert last night. На концерті минулої ночі було багато людей.
 • We ordered lots of pizza for the party. Ми замовили багато піци для вечірки.
 • I've got lots of work to catch up on. У мене багато роботи, яку потрібно наздогнати.
 • I've noticed lots of changes in the neighborhood. Я помітив багато змін у районі.

Що краще використовувати у заперечних запитаннях?

У заперечних запитаннях краще використовувати слова much або many, залежно від того, з яким типом іменника вони вживаються. Тут діють такі ж самі правила, як і звичайних питаннях.

Much використовується з незлічуваними іменниками.

Don't you have much time? Хіба у вас немає багато часу?
Doesn't she drink much water? Хіба вона не п'є багато води?

Many використовується із злічуваними іменниками.

Don't you know many people here? Хіба ви не знаєте багато людей тут?
Don't they have many books on the shelf? Хіба у них немає багато книг на полиці?

Найчастіші помилки з much, many, a lot of

Дуже важливо правильно використовувати ці слова у вимові. Тому пропонуємо курс "Розмовна англійська для школярів онлайн", де ми ставимо в пріорітет, щоб студент здобув максимально практичні навички говоріння. Наведемо приклади найчастіших помилок, пов'язаних з використанням much, many та a lot of:

 • використання much зі злічуваними іменниками множини

❌ I don't have much books.
✔️ I don't have many books.

 • і навпаки – використання many з незлічуваними іменниками 

❌ There are many water in the pool. 
✔️ There is much water in the pool.

 • неправильний порядок слів з a lot of

❌ There are of a lot students in the class.
✔️ There are a lot of students in the class.

 • використання артикля після a lot of

❌ I have a lot of the homework to do. 
✔️ I have a lot of homework to do.

 • використання форми однини після a lot of

❌ There were a lot of person at the party.
✔️ There were a lot of people at the party.

В цьому й полягають основні відмінності між словами a lot of, lots of, much та many. Головне, щоб під час говоріння ви пам’ятали про 2 речі – тип речення та тип іменника. Трохи практики і ви навіть не будете задумуватись про їх використання. 
 

Записатися на безкоштовний урок
Дякуємо! Ми зв'яжемося з вами найближчим часом
Блог