Липнева спекотна знижка 🔥 ТИСНИ зараз та отримай 1000 грн на всі курси 🤩

Past Perfect Continuous – минулий завершено-тривалий час

  Зміст статті:

 • Коли вживається Past Perfect Continuous Tense?
 • Стверджувальні речення
 • Заперечні речення у Past Perfect Continuous
 • Питальні речення
 • Слова-маркери Past Perfect Continuous
 • Активний та пасивний стан в Past Perfect Continuous
 • Різниця між Past Perfect Continuous, Past Continuous та Past Perfect

icon lamp Пройти тест

Past Perfect Continuous Tense є одним із найскладніших часів в англійській граматиці, але його розуміння та правильне використання значно збагачує мовлення та дозволяє точніше виражати думки. Цей час використовується для опису дій, які почалися в минулому, тривали певний період і закінчилися до іншого моменту в минулому. Він допомагає створити чітку хронологію подій та підкреслити тривалість і безперервність дії.

Запрошуємо на онлайн-курси англійської мови, де ви зможете вивчити всі можливі теми для впевненого володіння та спілкування англійською мовою!

У цій статті ми детально розглянемо всі аспекти Past Perfect Continuous Tense: від правил формування стверджувальних, заперечних та питальних речень до особливостей його вживання з різними типами дієслів. Наша мета – допомогти вам не лише зрозуміти теорію, але й навчитися впевнено застосовувати Past Perfect Continuous у повсякденному спілкуванні англійською мовою.

Коли вживається Past Perfect Continuous Tense?

Past Perfect Continuous Tense вживається для опису дій або подій, які тривали в минулому до якогось певного моменту або іншої дії в минулому. Цей час підкреслює тривалість дії і те, що вона почалася до певного моменту в минулому і продовжувалася деякий час до цього моменту. Ось кілька основних випадків вживання Past Perfect Continuous Tense:

 • для опису дії, яка тривала в минулому до певного моменту в минулому

By the time we arrived, she had been waiting for an hour. Коли ми прибули, вона чекала вже годину.
He had been working at the company for five years before he was promoted. Він працював у компанії п'ять років, перш ніж його підвищили.

 • для опису причини або результату дії в минулому

She was tired because she had been studying all night. Вона була втомлена, тому що вчилася всю ніч.
They were wet because they had been walking in the rain. Вони були мокрі, тому що гуляли під дощем.

 • для підкреслення тривалості дії в минулому

We had been living in the city for a decade before we moved to the countryside. Ми жили в місті десять років, перш ніж переїхали в село.
He had been teaching at the school for twenty years before he retired. Він викладав у школі двадцять років, перш ніж вийшов на пенсію.

Використання Past Perfect Continuous Tense допомагає точніше описати події та дії, що тривали в минулому і мають значення для розуміння контексту чи причин певних подій. Англійська онлайн для дорослих - це курси, які підійдуть абсолютно всім бажаючим вивчати мову у будь-якому віці!

Стверджувальні речення

Стверджувальні речення у Past Perfect Continuous Tense утворюються за наступною формулою:

Subject + had been + Present Participle (verb + ing)

Приклади стверджувальних речень у Past Perfect Continuous Tense:

 • I had been studying English for two years before I moved to the UK. Я вчив англійську два роки перед тим, як переїхав до Великобританії.
 • She had been working at the company for ten years before she got promoted. Вона працювала у компанії десять років перед тим, як її підвищили.
 • They had been playing soccer for an hour before it started to rain. Вони грали в футбол годину перед тим, як почався дощ.
 • He had been living in New York for five years before he moved to Los Angeles. Він жив у Нью-Йорку п'ять років перед тим, як переїхав до Лос-Анджелеса.
 • We had been waiting for the bus for 30 minutes when it finally arrived. Ми чекали на автобус 30 хвилин, коли він нарешті прибув.
 • The children had been watching TV for two hours before their parents came home. Діти дивилися телевізор дві години перед тим, як їхні батьки прийшли додому.
 • I had been reading the book for a month before I finished it. Я читав цю книгу місяць перед тим, як закінчив її.
 • By the time she called, he had been sleeping for three hours. На момент, коли вона зателефонувала, він спав вже три години.
 • We had been driving for six hours before we reached our destination. Ми їхали шість годин перед тим, як дісталися до місця призначення.
 • She had been practicing the piano for years before she performed in the concert. Вона грала на піаніно багато років перед тим, як виступила на концерті.

Ці приклади демонструють вживання Past Perfect Continuous Tense для підкреслення тривалості дій, які відбувалися до певного моменту в минулому.

Заперечні речення у Past Perfect Continuous

Формула заперечних речень у Past Perfect Continuous Tense утворюються інакше:

Subject + had not (hadn’t) been + Present Participle (verb + ing)

Наприклад:

 • She hadn't been practicing yoga for very long before she injured her knee. Вона не дуже довго займалася йогою перед тим, як пошкодила коліно.
 • They hadn't been studying French for more than a year before they decided to move to Paris. Вони не вивчали французьку більше року, перш ніж вирішили переїхати до Парижа.
 • He hadn't been jogging regularly until he signed up for the marathon. Він не регулярно бігав, поки не записався на марафон.
 • We hadn't been saving money for long before we had to replace the roof. Ми не дуже довго збирали гроші, перш ніж нам довелося замінити дах.
 • By the time they arrived, I hadn't been working on the project for weeks. На момент їх прибуття я вже не працював над проектом кілька тижнів.
 • She hadn't been taking care of her health until she got sick. Вона не дбала про своє здоров'я, поки не захворіла.
 • They hadn't been renovating the house long before they decided to sell it. Вони не дуже довго ремонтували будинок, перш ніж вирішили його продати.
 • I hadn't been using the computer much before it crashed. Я не дуже часто користувався комп'ютером, поки він не зламався.
 • He hadn't been fishing in years before he went on the weekend trip. Він не рибаловив рибу роками, перш ніж поїхав на вихідні.
 • She hadn't been attending dance classes regularly until she joined the dance troupe. Вона не регулярно відвідувала танцювальні заняття, поки не вступила до танцювального колективу.

Ці приклади ілюструють використання заперечних форм у Past Perfect Continuous Tense.

Питальні речення

Питальні речення дуже схожі на ствердження, але допоміжне дієслово had виносимо на перше місце в реченні:

Had + Subject + been + Present Participle (verb + ing)?

 • Had you been waiting for long before the bus finally arrived? Ви довго чекали, перш ніж автобус нарешті приїхав?
 • Had she been studying for the test all day before she realized it was postponed? Вона весь день вчилася на тест, перш ніж зрозуміла, що його перенесли?
 • Had they been working on the project for months before they presented it to the client? Вони працювали над проектом місяці, перш ніж представили його клієнту?
 • Had he been living in the city for many years before he decided to move to the countryside? Він жив у місті багато років, перш ніж вирішив переїхати за місто?
 • Had they been traveling around Europe for weeks before they returned home? Вони подорожували Європою кілька тижнів, перш ніж повернулися додому?
 • Had you been saving money for a long time before you bought that new car? Ви довго збирали гроші, перш ніж купили ту нову машину?
 • Had she been learning to play the piano since she was a child before she performed at the concert? Вона вчилася грати на піаніно з дитинства, перш ніж виступила на концерті?
 • Had he been working at the company for many years before he was promoted? Він працював у компанії багато років, перш ніж його підвищили?
 • Had they been renovating the house for months before they decided to sell it? Вони ремонтували будинок місяці, перш ніж вирішили його продати?
 • Had you been exercising regularly before you noticed any improvement in your fitness? Ви регулярно займалися, перш ніж помітили будь-які покращення у фітнесі?

При відповіді теж важливо використовувати допоміжне дієслово had. Якщо відповідь негативна, то й у відповіді потрібно вжити заперечення not.

 • Had you been studying French before you went on your trip to Paris? Ви вчили французьку мову перед своїм поїздкою до Парижа?

Yes, I had. Так.
No, I hadn’t. Ні.

 • Had they been saving money before they decided to buy a new car? Вони збирали гроші, перш ніж вирішили купити нову машину?

Yes, they had. Так.
No, they hadn’t. Ні.

Ці приклади демонструють використання питальних речень у Past Perfect Continuous Tense для уточнення тривалості або хронології подій в минулому. Для того, щоб закріпити цей та не тільки часи, пропонуємо курси англійської мови з носієм, де ви зможете відпрацювати ці складні теми безпосередньо з носієм мови!

Слова-маркери Past Perfect Continuous

Слова-маркери для Past Perfect Continuous Tense допомагають визначити часові рамки і підкреслити тривалість дії в минулому до певного моменту. Найбільш типові форми, що використовуються з Past Perfect Continuous:

 • by (the time) (до моменту, коли)

By the time we arrived, he had been waiting for hours. Коли ми прибули, він чекав вже години.
By the time they finished dinner, she had been cooking all afternoon. До того часу, коли вони закінчили вечерю, вона готувала весь день.

 • before (перед)

Before they left, she had been studying all night. Перед тим, як вони виїхали, вона вчилася всю ніч.
He had been driving for hours before he finally reached the destination. Він їхав годинами, перед тим як нарешті дістався до місця призначення.

 • when (коли)

When I called, he had been sleeping for two hours. Коли я телефонував, він спав вже дві години.
She had been working on the project when they interrupted her. Вона працювала над проектом, коли її перебили.

 • since (з того часу, як)

She had been living in London since 2010. Вона живе в Лондоні з 2010 року.
He had been playing the piano since he was a child. Він грав на піаніно з дитинства.

 • for (на протязі, тривалість)

He had been jogging for an hour before he got tired. Він бігав годину, перш ніж втомився.
She had been learning French for years before she moved to Paris. Вона вивчала французьку мову роками, перш ніж переїхала до Парижа.

 • all day/night/week/month/year (весь день/ніч/тиждень/місяць/рік)

She had been studying all day before the exam. Вона вчилася весь день перед іспитом.
He had been working on the car all week before he finally fixed it. Він працював над машиною весь тиждень, перш ніж нарешті відремонтував її.

Курс "Англійської мови для початківців онлайн" підійде всім, хто тільки планує вивчати англійську мову! Записуйтесь на безкоштовний урок з методистом вже сьогодні!

Активний та пасивний стан в Past Perfect Continuous

У Past Perfect Continuous Tense можуть утворюватись як активні, так і пасивні конструкції, що залежать від того, чи є підмет дії активний виконавець, чи це об'єкт, на який впливає дія у пасивному режимі. Давайте розглянемо приклади обох варіантів:

 • Активний стан

Subject + had been + Present Participle (verb + ing)

She had been cooking dinner for two hours before her guests arrived. Вона готувала вечерю дві години, перш ніж прийшли гості.
He had been studying English all day before the exam. Він весь день вивчав англійську перед іспитом.

 • Пасивний стан

Object + had been + being + Past Participle (verb-en) + by-agent

The book had been being read by many students before it was returned to the library. Книгу читали багато студентів, перед тим як її повернули в бібліотеку.
The house had been being painted for a week before we moved in. Будинок фарбували тиждень, перш ніж ми в'їхали.

У пасивному стані підметом може бути об'єкт, на який впливає дія, і дія у Past Perfect Continuous виконується не ним, а іншою особою.

Важливо зазначити, що пасивний стан у Past Perfect Continuous використовується рідко і звучить неприродно. Зазвичай замість нього використовують Past Perfect або Past Continuous у пасиві.

Різниця між Past Perfect Continuous, Past Continuous та Past Perfect

Різниця між Past Perfect Continuous, Past Continuous та Past Perfect полягає в їх спрямованості на тривалість і хронологію подій в минулому. Past Perfect Continuous використовується для підкреслення тривалості дії, яка відбувалась до певного моменту в минулому. Past Continuous описує дію, яка відбулася в певний момент у минулому. А Past Perfect показує, що дія відбулася до певного моменту в минулому.

Час Форма Функція Приклади

Past Perfect Continuous
had been + verb-ing виражає тривалість дії до певного моменту в минулому
 • She had been waiting for two hours before he arrived.
 • They had been living in London for five years before they moved to Paris.

Past Continuous
was/were + verb-ing виражає дію, що відбувалась в певний момент у минулому
 • They were playing football when it started raining.
 • He was cooking dinner when she called him.

Past Perfect
had + past participle (verb-en) виражає дію, що відбулась до певного моменту в минулому
 • She had already finished her work by the time he called.
 • They had never visited Paris before last summer.

Ця таблиця відображає основні відмінності між Past Perfect Continuous, Past Continuous та Past Perfect за допомогою конкретних прикладів, що допомагають краще зрозуміти використання кожного з часових часів в англійській мові.
 

Записатися на безкоштовний урок
Дякуємо! Ми зв'яжемося з вами найближчим часом
Блог