Липнева спекотна знижка 🔥 ТИСНИ зараз та отримай 1000 грн на всі курси 🤩

Past Continuous Tense – минулий тривалий час: правила, приклади, вправи

  Зміст статті:

 • Як утворюється Past Continuous Tense?
 • Past Continuous – приклади та формула побудови речення
 • Слова маркери Past Continuous
 • Різниця між Past Continuous та Past Simple
 • Які дієслова не варто вживати у Past Continuous?
 • Приклад діалогу Past Continuous
 • Утворення Past Continuous Passive

icon lamp Пройти тест

Past Continuous, також відомий як Past Progressive, є одним із найважливіших часів в англійській мові. Цей час використовується для опису дій, які тривали протягом певного періоду в минулому. Розуміння та правильне використання Past Continuous є ключовим для ефективного спілкування англійською та допомагає передати точний контекст минулих подій.

Англійська онлайн - курси англійської мови онлайн та офлайн у м. Дніпро для всієї родини! Записуйте на навчання себе та свою сім'ю, адже ми навчаємо дітей від трьох років!

У цій статті ми детально розглянемо всі аспекти Past Continuous: від його утворення та використання до порівняння з іншими часовими формами. Ми також розберемо слова-маркери, які допомагають визначити цей час у реченні, обговоримо особливості вживання з різними типами дієслів та навіть торкнемося теми Past Continuous у пасивному стані. Незалежно від вашого рівня англійської, ця стаття допоможе вам краще зрозуміти та застосовувати Past Continuous у вашому мовленні.

Як утворюється Past Continuous Tense?

Past Continuous Tense або Past Progressive Tense використовується для опису дій, які відбувалися в минулому і тривали певний час. Цей час дозволяє нам передати процес або тривалість дії, яка була перервана іншою дією або відбувалася паралельно з іншими подіями. В англійській мові важливо розуміти і вміти правильно використовувати цей граматичний час для точного вираження своїх думок.

Past Continuous Tense утворюється за допомогою допоміжного дієслова was або were та основного дієслова з закінченням "-ing". Вибір між was і were залежить від особи підмета:

I/he/she/it – was
You/we/they – were

Коли ж саме використовується Past Continuous ми пропонуємо розглянути детальніше:

 • дія, яка тривала в певний момент у минулому

At 8 pm yesterday, I was reading a book. Вчора о 8 вечора я читав книгу.
They were watching a movie last night. Вони дивилися фільм вчора ввечері.

 • дві або більше дій, які відбувалися одночасно в минулому

While I was cooking dinner, my brother was setting the table. Поки я готував вечерю, мій брат накривав на стіл.
While she was studying, her friends were playing outside. Поки вона вчилася, її друзі грали на вулиці.

 • дія, яка була перервана іншою дією в минулому (часто використовується з Past Simple)

I was reading a book when the phone rang. Я читав книгу, коли задзвонив телефон.
They were playing football when it started to rain. Вони грали у футбол, коли почався дощ.

 • опис атмосфери або обставин в минулому

The sun was setting, and the birds were singing. Сонце сідало, і птахи співали.
People were chatting, and children were playing in the park. Люди розмовляли, а діти грали в парку.

Наведені ситуації демонструють різноманітність використання Past Continuous для опису подій у минулому. 

Запрошуємо на курс англійської мови онлайн саме для вашого рівня, адже у нас ви зможете знайти курси від рівня Starter до рівня Advanced! 

Past Continuous – приклади та формула побудови речення

Звичайно, давайте розглянемо детально формулу побудови речень у Past Continuous та наведемо приклади для ствердження, заперечення та питання.

 • Стверджувальні речення

У стверджувальних реченнях ми використовуємо was для однини (I, he, she, it) та were для множини (we, you, they). Після цього йде основне дієслово з закінченням -ing.

Формула: 
Subject + was/were + verb-ing

I was studying English at 7 pm yesterday. Я вчив англійську о 7 вечора вчора.
She was cooking dinner when I called. Вона готувала вечерю, коли я подзвонив.
They were watching a movie all evening. Вони дивилися фільм весь вечір.
We were discussing the project at the meeting. Ми обговорювали проект на зустрічі.

 • Заперечні речення

Для утворення заперечення ми додаємо частинку not після was або were. Часто використовуються скорочення: wasn't (was not) і weren't (were not).

Формула: 
Subject + was/were + not + verb-ing

I wasn't sleeping when the phone rang. Я не спав, коли задзвонив телефон.
He wasn't working yesterday afternoon. Він не працював вчора після обіду.
They weren't listening to the teacher. Вони не слухали вчителя.
We weren't expecting any visitors. Ми не очікували відвідувачів.

 • Питальні речення:

У питаннях ми ставимо "was" або "were" на початок речення, перед підметом.

Формула:
Was/Were + subject + verb-ing?

Was she reading a book at 8 pm? Вона читала книгу о 8 вечора?
Were you waiting for me at the station? Ти чекав мене на станції?
Was it raining when you left home? Йшов дощ, коли ти виходив з дому?
Were they playing tennis yesterday morning? Вони грали в теніс вчора вранці?

У коротких відповідях ми використовуємо те ж допоміжне дієслово (was/were), що й у питанні. Ми не повторюємо основне дієслово з -ing. Замість повного заперечення was not або were not використовуються скорочення wasn't і weren't.

Was she studying when you called? Вона навчалася, коли ти подзвонив?
Yes, she was. Так.
No, she wasn't. Ні.

Were they playing football at 5 pm? Вони грали у футбол о 5 годині вечора?
Yes, they were. Так.
No, they weren't. Ні.

У всіх типах речень основне дієслово завжди має форму з закінченням -ing, що вказує на тривалість дії в минулому. Це ключова особливість Past Continuous, яка відрізняє його від інших часових форм. Англійська для школярів онлайн - курс, який чудово підійде школярам, які прагнуть знати більше, ніж дає шкільна програма. Адже програма наших курсів розроблена професіоналами та охоплює всі необхідні аспекти мови!

Слова маркери Past Continuous

Слова-маркери часто використовуються для позначення Past Continuous Tense в англійській мові. Вони допомагають визначити, що дія тривала протягом певного часу у минулому. Ось деякі з найбільш поширених слово-маркерів для Past Continuous:

 • while (поки, тим часом)

While I was studying, my phone rang. Поки я вчився, мій телефон задзвонив.
She fell asleep while I was reading. Вона заснула, поки я читав.

 • when (коли)

When I arrived home, he was cooking dinner. Коли я прийшов додому, він готував вечерю.
She slipped and fell when she was running. Вона посковзнулася і впала, коли вона бігала.

 • as (в той час як)

As I was walking down the street, I saw an old friend. В той час як я йшла вулицею, я побачила старого друга.
He fell asleep as the movie was playing. Він заснув, коли фільм ще йшов.

 • as long as (доки)

We kept singing as long as the music was playing. Ми продовжували співати, доки грала музика.
She kept smiling as long as she was talking to her best friend. Вона тримала посмішку, доки розмовляла зі своїм найкращим другом.

 • during (під час)

During the storm, we were hiding in the basement. Під час бурі ми ховалися в підвалі.
She received a phone call during the meeting. Вона отримала телефонний дзвінок під час зустрічі.

Ці слова-маркери допомагають встановлювати зв'язок між двома або більше діями у минулому, що відбуваються одночасно. 

Пропонуємо курси онлайн англійської для дорослих, де ми допоможемо опанувати англійську у будь-якому віці та знайдемо підхід до найвибагливіших студентів!

Різниця між Past Continuous та Past Simple

Різниця між Past Continuous та Past Simple є важливою для розуміння та правильного використання англійської мови. Past Simple використовується для опису завершених дій у минулому, які відбулися в конкретний момент або протягом визначеного періоду часу. Це час для послідовності подій або одноразових дій у минулому.

Past Continuous, навпаки, описує тривалі дії в минулому, які відбувалися протягом певного періоду. Цей час підкреслює процес, а не результат дії.

Тому можна виділити наступні основні відмінності:

 • Past Simple описує завершені дії, а Past Continuous – процеси.
 • Past Simple часто використовується для послідовності подій, а Past Continuous – для опису обставин або фону для інших дій.
 • Past Continuous часто використовується для опису дії, яка була перервана іншою дією в Past Simple.

Саме тому ці два часи навіть часто використовуються разом для опису двох пов'язаних дій у минулому. Зазвичай Past Continuous описує тривалу дію, яка відбувалася, коли сталася інша, коротша дія в Past Simple. 

While they were having dinner, the lights went out. Доки вони вечеряли, світло вимкнулося.
She was reading a book when I entered the room. Вона читала книгу, коли я увійшов у кімнату.
The accident happened while I was driving to work. Аварія сталася, коли я їхав на роботу.
When the rain started, we were playing tennis in the park. Коли почався дощ, ми грали у теніс у парку.

У цих прикладах ми бачимо, як тривала дія (описана за допомогою Past Continuous) створює фон або контекст для раптової або короткочасної дії (описаної за допомогою Past Simple). Це дозволяє створити більш повну і динамічну картину подій у минулому.

Які дієслова не варто вживати у Past Continuous?

В англійській мові існує група дієслів, які зазвичай не використовуються у тривалих часах, включаючи Past Continuous. Ці дієслова називаються stative verbs або дієслова стану. Вони описують стани, а не дії, і тому рідко вживаються у формі -ing.

Перелік основних груп таких дієслів:

дієслова, що виражають емоції та почуття

 • love – любити
 • hate – ненавидіти
 • like – подобатися
 • dislike – не подобатися
 • want – хотіти
 • wish – бажати
 • prefer – надавати перевагу

дієслова розумової діяльності

 • know – знати
 • understand – розуміти
 • believe – вірити
 • think – вважати
 • recognize – впізнавати
 • remember – пам'ятати
 • forget – забувати

дієслова сприйняття

 • see – бачити
 • hear – чути
 • smell – відчувати запах
 • taste – відчувати смак

дієслова володіння

 • have – мати
 • own – володіти
 • possess – володіти
 • belong – належати

інші дієслова стану

 • be – бути
 • seem – здаватися
 • appear – виглядати
 • consist – складатися з 
 • contain – містити
 • include – включати в себе
 • mean – означати

Важливо зазначити, що деякі з цих дієслів можуть використовуватися у тривалих часах, але тоді вони набувають іншого значення. Наприклад, "I'm seeing a doctor tomorrow" означає "Я йду на прийом до лікаря завтра". Курс "Базова англійська мова для школярів" включає в себе усю необхідну інформацію, яку має знати студент рівня Pre-Intermediate та дозволяє з легкістю опанувати цей рівень!

Використання цих дієслів у Past Simple замість Past Continuous допомагає більш точно передати значення стану чи ситуації в минулому, уникаючи неприродного звучання речень. 

Приклад діалогу Past Continuous

Ось приклад короткого діалогу, де використовуються форми Past Continuous:

Emily: What were you doing when I called you last night? (Що ти робив, коли я тобі зателефонувала вчора ввечері?)
Mark: I was having dinner with my family. (Я вечеряв зі своєю родиною.)
Emily: Oh, sorry to interrupt! What were you all eating? (Ой, вибач, що перебиkf! Що ви їли?)
Mark: We were having pasta and salad. (Ми їли пасту і салат.)
Emily: Yum! Were you enjoying the meal? (Ммм, вам сподобалась вечеря?)
Mark: Yes, we were all enjoying it very much. How was your evening? (Так, всім дуже сподобалася. Як твій вечір пройшов?)
Emily: It was good, thanks! I was watching a movie after we talked. (Все було добре, дякую! Після нашої розмови я дивилася фільм.)

У цьому діалозі Past Continuous використовується для опису тривалих дій, які відбувалися одночасно з іншими подіями у минулому (вечеря з родиною, дивитися фільм).

Утворення Past Continuous Passive

Past Continuous Passive використовується для підкреслення дії, що виконується над об'єктом, а не суб'єктом (підметом). Воно утворюється за допомогою форми дієслова to be у Past Continuous (was/were being) та дієприкметника минулого часу основного дієслова.

Формула:
Subject + was/were being + дієприкметник минулого часу

The project was being developed by the team. Проект розроблявся командою.
The song was being played on the radio. Пісня грала по радіо.
The house was being painted when I arrived. Будинок фарбували, коли я приїхав.
The documents were being checked by the lawyer all morning. Документи перевірялися адвокатом весь ранок..

Знання правил утворення та використання Past Continuous Tense дозволить вам краще розуміти і використовувати цей час в англійській мові, роблячи ваші висловлювання більш точними і виразними.

Записатися на безкоштовний урок
Дякуємо! Ми зв'яжемося з вами найближчим часом
Блог