Підтягни англійську за літо ☀️ ТИСНИ зараз та отримай 1000 грн на навчання! 🎁

Модальні дієслова в англійській мові

  Зміст статті:

 • Таблиця основних модальних дієслів
 • Правила використання модальних дієслів
 • Особливості модальних дієслів
 • Модальні дієслова can і could
 • Модальні дієслова must та have to
 • Модальні дієслова may та might
 • Модальні дієслова should та ought to
 • Модальне дієслово need
 • Модальне дієслово to be to
 • Модальне дієслово shall
 • Модальне дієслово will (would)
 • Модальне дієслово dare
 • Пасивний стан з модальними дієсловами
 • Модальні дієслова у непрямій мові
 • Використання модальних дієслів з перфектним інфінітивом

Модальні дієслова в англійській мові є важливим і цікавим аспектом граматики, якому ми навчаємо на наших онлайн курсах англійської мови. Вони надають мові специфічних можливостей і використовуються для вираження різноманітних значень, таких як можливість, обов'язок, бажання, намір та інші.

Модальні дієслова відрізняються від звичайних дієслів тим, що вони не мають закінчень для різних осіб та чисел, а також не вживаються з допоміжними дієсловами. Вони зберігають свою базову форму незалежно від особи, числа та часу.

У англійській мові існує кілька основних модальних дієслів, таких як "can" (мати змогу), "could" (міг би), "may" (може), "might" (може бути), "shall" (має), "should" (варто), "will" (буде), "would" (був би), "must" (має, повинен), "ought to" (повинен) та "need to" (потрібно).

Ці модальні дієслова мають свої унікальні властивості і використовуються в різних ситуаціях. Вони допомагають нам виражати спонукальність, ймовірність, обов'язок, бажання та багато інших значень. Іноді їх вживання може бути складним, оскільки вони мають свої відмінності від української мови.

У цьому тексті ми розглянемо основні модальні дієслова, їх значення та вживання в англійській мові. Ви дізнаєтеся, як правильно вживати модальні дієслова для передачі різних значень і як вони впливають на загальний сенс речення.

Нехай цей вступ буде початком захоплюючої подорожі в світ модальних дієслів англійської мови, де ви зможете розширити свої знання і навички їх вживання.

Таблиця основних модальних дієслів

Модальне дієслово Значення Приклад
Shall Має Shall we go for a walk?
Might Може бути, можливо It might rain tomorrow.
May Може May I borrow your pen?
Could Міг би, міг Could you pass me the salt?
Can Мати змогу, вміти I can swim.
Should Варто You should eat more vegetables
Will Буде He will arrive at 8 p.m.
Would Був би Would you like some tea?
Must Має, повинен I must finish my homework.
Ought to Повинен You ought to apologize.
Need to Потрібно/span> I need to go to the store.

Правила використання модальних дієслів

Модальні дієслова є особливим типом дієслів у граматиці англійської мови. Вони використовуються для вираження можливості, обов'язку, бажання, наміру та інших модальних значень. Основні правила використання модальних дієслів такі:

 • Модальні дієслова не мають закінчення -s у третій особі однини (he/she/it).
 • Вони не використовуються з допоміжними дієсловами, такими як "do" чи "did" у питальних та заперечних реченнях. Наприклад:

Правильно: "Can you swim?" (Чи ти вмієш плавати?)

Неправильно: "Do you can swim?"

 • Після модального дієслова не використовується частка "to" перед інфінітивом дієслова. Наприклад:

Правильно: "I can swim." (Я вмію плавати.)

Неправильно: "I can to swim."

 • Деякі модальні дієслова мають неправильну форму в минулому часі:

can (можу) - could (міг, могла)

may (можу) - might (міг, могла)

shall (повинен) - should (повинен був)

will (буду) - would (хотів би)

must (повинен) - had to (довелося)

 • Модальні дієслова не утворюють питань шляхом інверсії допоміжного дієслова та підмета. Запитання утворюються шляхом розміщення модального дієслова перед підметом. Наприклад:

Заявна форма: "He can swim." (Він вміє плавати.)

Запитання: "Can he swim?" (Чи вміє він плавати?)

 • Для вираження обов'язку використовуються модальні дієслова "must" та "should":

"Must" виражає сильний обов'язок або необхідність.

"Should" виражає слабший обов'язок або рекомендацію.

 • Модальні дієслова можуть змінювати своє значення залежно від контексту. 

Наприклад, "can" може виражати можливість або дозвіл, "may" може виражати можливість або дозвіл, "could" може виражати можливість у минулому, прохання або ввічливу пропозицію тощо.

Важливо пам'ятати, що правила використання модальних дієслів можуть мати виключення в певних контекстах або в спеціалізованій мові. Часом тонкощі вживання модальних дієслів вимагають додаткового вивчення та практики для повного розуміння. На нашому онлайн курсі англійської для дорослих, ми приділяємо особливу увагу цій важливій темі!

Особливості модальних дієслів

Модальні дієслова мають кілька особливостей, які відрізняють їх від звичайних дієслів:

 • Вони не мають форми Infinitive (інфінітива), Past Simple (минулого простого часу) або Past Participle (дієприкметник минулого часу). Вони залишаються незмінними незалежно від особи чи числа. Наприклад: can, could, may, might, must, shall, should, will, would.
 • Вони не потребують допоміжних дієслів для утворення запитань та заперечень. Утворення запитань здійснюється шляхом постановки модального дієслова перед підметом, а заперечень - шляхом додавання частки "not" після модального дієслова. Наприклад:

Запитання: Can you swim? (Чи ви вмієте плавати?)

Заперечення: I cannot swim. (Я не вмію плавати.)

 • Вони виражають різні модальні значення, такі як можливість, обов'язок, дозвіл, намір, бажання, рекомендація тощо. Наприклад:

Можливість: She can speak French. (Вона вміє говорити французькою.)

Обов'язок: You must study for the exam. (Ти повинен вчитися для екзамену.)

Дозвіл: May I borrow your pen? (Чи можу я позичити твою ручку?)

Намір: I will help you with your project. (Я допоможу тобі з твоїм проектом.)

 • Деякі модальні дієслова мають альтернативні форми в минулому часі, які виражають більш ввічливий тон або виражають більшу невизначеність. Наприклад:

can (можу) - could (міг/могла)

may (можу) - might (міг/могла)

shall (повинен) - should (повинен був)

will (буду) - would (хотів би)

 • Модальні дієслова можуть використовуватися для утворення безособових речень. Наприклад: "It should be done." (Це повинно бути зроблено.)

Ці особливості дозволяють модальним дієсловам виражати різні модальні значення та виконувати специфічні функції у реченні. Вивчення та розуміння правильного вживання модальних дієслів вимагає практики та дослідження контекстів, в яких вони використовуються.

Модальні дієслова can і could

Модальні дієслова "can" і "could" використовуються для вираження можливості, здатності, дозволу та запитань про дозвіл. Основні відмінності між ними полягають у часі та ступені ввічливості.

Цікаво дізнатися більше? Дивіться наше відео на Youtube і вивчайте англійську з нами!

Особливості  використання "can":

 • Вираження загальної здатності або можливості:

She can swim. (Вона вміє плавати.)

I can speak English. (Я вмію говорити англійською.)

 • Дозвіл (неформальний):

Can I borrow your book? (Чи можу я позичити твою книгу?)

You can go now. (Ти можеш йти зараз.)

 • Запитання про здатність або можливість:

Can you help me? (Чи можеш ти мені допомогти?)

Can he come to the party? (Він може прийти на вечірку?)

Основні використання "could":

 • Вираження можливості у минулому:

When I was young, I could run very fast. (Коли я був молодий, я міг бігти дуже швидко.)

 • Вираження ввічливого прохання або пропозиції:

Could you please pass me the salt? (Будь ласка, підкинь мені сіль?)

Could I have a glass of water, please? (Чи можна мені склянку води?)

 • Вираження непевності або можливості в умовних реченнях:

If I had more time, I could visit you. (Якби у мене було більше часу, я б міг тебе відвідати.)

Враховуйте, що "could" також може використовуватися для вираження дій у минулому часі, як звичайний дієслівний час, а не модальне дієслово. Наприклад: "He could swim yesterday." (Вчора він міг плавати.)

Загалом, "can" використовується для теперішніх ситуацій, де виражається можливість або здатність, тоді як "could" використовується для минулих ситуацій, ввічливих запитів або непевності.

Модальні дієслова must та have to

Модальні дієслова "must" і "have to" використовуються для вираження обов'язку або необхідності в різних контекстах. Основна відмінність між ними полягає у ступені обов'язковості та вживанні.

Основні використання "must":

 • Вираження сильного обов'язку або необхідності:

You must submit your assignment by tomorrow. (Ти повинен здати своє завдання до завтра.)

I must study for the exam. (Я повинен вчитися для екзамену.)

 • Вираження суб'єктивної переконаності або висловлення власної думки:

He must be tired after such a long journey. (Він, напевно, втомлений після такої довгої поїздки.)

This must be the right way. (Це, мабуть, правильний шлях.)

Основні використання "have to":

 • Вираження зовнішнього обов'язку або необхідності, накладеного іншою особою чи обставинами:

I have to attend the meeting tomorrow. (Мені потрібно піти на зустріч завтра.)

They have to wear a uniform at school. (Вони повинні носити форму в школі.)

 • Вираження фактичного обов'язку або необхідності на основі зовнішніх обставин:

We have to wake up early on weekdays. (Ми змушені рано вставати в будні дні.)

She has to take medicine every day. (Вона повинна приймати ліки щодня.)

Варто зазначити, що "must" виражає більш сильний і особистий обов'язок, в той час як "have to" може виражати обов'язок, накладений зовнішніми обставинами. Крім того, "have to" має форми для різних осіб та часів, у той час як "must" лише одна форма для всіх осіб та часів.

Зокрема, в питальних реченнях "must" використовується для вираження запитання про переконаність, тоді як "have to" використовується для запитання про зовнішній обов'язок:

Must I submit my assignment today? (Чи повинен я сьогодні здати своє завдання?)

Do I have to attend the meeting tomorrow? (Чи маю я йти на зустріч завтра?)

Враховуйте, що "must" також може використовуватися для вираження рекомендацій або висловлення власних думок, особливо в формальних контекстах.

Модальні дієслова may та might

Модальні дієслова "may" та "might" використовуються для вираження можливості, дозволу, ввічливості та невизначеності. Основна відмінність між ними полягає в ступені впевненості та вживанні.

Основні використання "may":

 • Вираження можливості або дозволу:

He may arrive late. (Він може прийти пізно.)

May I use your phone? (Чи можу я використати ваш телефон?)

 • Вираження ввічливості при формулюванні запитань, пропозицій або бажань:

May I help you? (Чим я можу вам допомогти?)

May you have a wonderful day! (Нехай у вас буде прекрасний день!)

 • Вираження можливості умови в умовних реченнях:

If it rains, we may stay at home. (Якщо піде дощ, ми можемо залишитися вдома.)

Основні використання "might":

 • Вираження меншої впевненості або невизначеності в порівнянні з "may":

He might come to the party. (Можливо, він прийде на вечірку.)

It might rain later. (Можливо, пізніше піде дощ.)

 • Вираження можливості в минулому:

I thought I saw her, but I might have been mistaken. (Я думав, що бачив її, але можливо, я помилився.)

 • Вираження ввічливості при формулюванні запитань або пропозицій:

Might I ask you a question? (Чи можу я поставити вам питання?)

We thought we might go out for dinner tonight. (Ми думали, можливо, сьогодні підемо пообідати.)

Враховуйте, що "might" є формою минулого часу для "may" і виражає меншу впевненість або невизначеність. "Might" може використовуватися в більш формальних або ввічливих контекстах, а "may" використовується більш загально, включаючи формальні та неформальні ситуації.

Модальні дієслова should та ought to

Модальні дієслова "should" та "ought to" використовуються для вираження рекомендацій, обов'язків або слідування правилам. Хоча ці два дієслова мають схожі значення, вони можуть мати деякі відмінності в вживанні.

Should:

 • Виражає рекомендацію, пораду або думку про те, що є правильним або доцільним.

Наприклад: "You should eat more fruits and vegetables."

 • Виражає обов'язок або необхідність зробити щось.

Наприклад: "I should finish my homework before going out."

 • Використовується для висловлення припущень або звичок у минулому.

Наприклад: "He should be at work by now."

Ought to:

 • Виражає сильну рекомендацію або моральний обов'язок.

Наприклад: "You ought to apologize for your behavior."

 • Частіше використовується для висловлення обов'язку або слідування правилам, особливо коли розмова йде про загальноприйняті норми.

Наприклад: "People ought to respect each other's privacy."

У більшості випадків "should" і "ought to" є взаємозамінними, і їх можна використовувати обмінно один з одним. Однак "ought to" має трохи більш формальний відтінок і може звучати більш суворо або настійливо, залежно від контексту.

Важливо пам'ятати, що модальні дієслова не мають форми третьої особи однини (додавання "s" до кінця), і вони залишаються незмінними незалежно від особи або числа підмета.

Модальне дієслово need

Модальне дієслово "need" використовується для вираження необхідності або обов'язку щодо чогось. Основна особливість цього модального дієслова полягає в тому, що воно може мати форму третьої особи однини з додаванням "s" до кінця.

Особливості вживання "need":

 • Вираження необхідності:

"Need" може використовуватися для вираження того, що щось є необхідним або потрібним.

Наприклад: "You need to drink water regularly to stay hydrated."

 • Вираження обов'язку або необхідності виконати дію.

Наприклад: "He needs to finish his assignment by tomorrow."

Заперечні форми "need not" або "don't need to":

 • "Need not" виражає відсутність обов'язку або необхідності виконувати дію.

Наприклад: "You need not worry about it. Everything is under control."

 • "Don't need to" також виражає відсутність обов'язку або необхідності виконувати дію.

Наприклад: "I don't need to attend the meeting today."

Форма третьої особи однини:

 • У випадку, коли підметом є третя особа однини (наприклад, "he," "she," "it"), "need" приймає форму з додаванням "s" до кінця.

Наприклад: "She needs to study for her exams."

 • Зверніть увагу, що "need" як модальне дієслово не вимагає допоміжного дієслова "to" перед інфінітивом дієслова.

Модальне дієслово to be to

Модальне дієслово "to be to" використовується для вираження обов'язку, плану або домовленості щодо майбутньої події. Зазвичай його використовують для розповіді про плани або зобов'язання, які були зроблені заздалегідь або були встановлені в певний момент у минулому.

Особливості вживання "to be to":

 • Вираження обов'язку або плану:

"To be to" використовується для вираження обов'язку або плану, що має статися в майбутньому.

Наприклад: "I am to attend a meeting tomorrow morning."

 • Вираження плану або призначення.

Наприклад: "The president is to visit our city next week."

 • Подання інструкцій або доручень:

"To be to" використовується для вказівки про те, що потрібно зробити в певному порядку або за певними вказівками.

Наприклад: "You are to follow the safety procedures as instructed."

 • Вираження припису або доручення:

"To be to" може використовуватися для вираження припису, доручення або обов'язку зробити щось.

Наприклад: "The students are to complete the assignment by Friday."

Зверніть увагу, що форма "to be to" залежить від особи та числа підмета.

Наприклад, для третьої особи однини додавання "s" до дієслова "to be" є необхідним: "He is to attend the meeting."

Модальне дієслово shall

Модальне дієслово "shall" має кілька вживань, які залежать від контексту. В основному, воно використовується для вираження:

 • Обов'язку або наказу:

"Shall" використовується для вираження формального обов'язку, наказу або заповіту.

Наприклад: "You shall not pass."

 • У деяких юридичних документах або урядових документах "shall" може використовуватися для встановлення обов'язків або правил.

Наприклад: "The party shall comply with all applicable laws."

 • Пропозиції, запитань чи домовленостей:

"Shall" може бути використане для формулювання пропозицій, запитань або домовленостей, особливо в формальних контекстах.

Наприклад: "Shall we proceed with the plan?"

 • Обіцянок або зобов'язань:

"Shall" може використовуватися для вираження обіцянок або зобов'язань.

Наприклад: "I shall do my best to help you."

Важливо зазначити, що в сучасній англійській мові вживання "shall" стає менш поширеним, особливо у неформальних ситуаціях. У багатьох випадках "shall" можна замінити на "should" або "will", залежно від контексту.

Деякі варіанти вживання "shall" можуть відрізнятися в залежності від регіональних особливостей англійської мови або специфічних контекстів, тому варто дотримуватися встановлених правил в конкретному контексті.

Модальне дієслово will (would)

Модальне дієслово "will" має кілька вживань в англійській мові, які залежать від контексту. Основні значення "will" включають:

 • Вираз майбутньої дії:

"Will" використовується для вираження майбутньої дії, рішення або події.

Наприклад: "I will meet you at the park tomorrow."

Також може використовуватися для вираження обіцянки або волі зробити щось у майбутньому.

Наприклад: "I will help you with your project."

 • Спонтанних рішень або пропозицій:

"Will" використовується для вираження спонтанного рішення або пропозиції на момент розмови.

Наприклад: "I'm hungry. I think I will order a pizza."

 • Доконаності або незалежної волі:

"Will" використовується для вираження природної, внутрішньої волі або характеру особи.

Наприклад: "She will always speak her mind."

Форма "would" є формою минулого часу модального дієслова "will" і має деякі додаткові вживання:

 • Ввічливих пропозицій або запитань:

"Would" використовується для виразу ввічливих пропозицій або запитань.

Наприклад: "Would you like a cup of tea?"

 • Умовних конструкцій:

"Would" використовується для утворення умовних конструкцій, які виражають умову або нереальну ситуацію.

Наприклад: "If I had more time, I would travel around the world."

Зверніть увагу, що у деяких випадках вживання "will" і "would" може залежати від вираження волі, зобов'язку або контексту розмови.

Модальне дієслово dare

Модальне дієслово "dare" використовується для вираження сміливості, виклику або неприпустимості щодо виконання дії. Вживання "dare" може змінюватися в залежності від контексту.

Особливост вживання "dare":

 • Вираження сміливості або виклику:

"Dare" може використовуватися для вираження сміливості або виклику зробити щось.

Наприклад: "I dare you to jump off the diving board."

Також може використовуватися для спонукання або надихання когось на сміливі дії.

Наприклад: "Dare to dream big and pursue your goals."

 • Питання:

"Dare" може використовуватися для утворення запитань, особливо у заперечних реченнях.

Наприклад: "How dare you speak to me like that?"

 • Узгодженість з питаннями та запереченнями:

У деяких випадках, особливо в розмовній англійській мові, "dare" може вживатися узгоджено з питаннями або запереченнями, без використання допоміжних дієслів "do" або "did".

Наприклад: "Dare she come to the party alone?"

Варто зазначити, що в деяких контекстах вживання "dare" може бути вважаним застарілим або більш формальним. Тому у сучасній розмовній англійській мові "dare" частіше використовують у вигляді звичайного дієслова з допоміжним дієсловом "do" (наприклад, "did you dare?").

Пасивний стан з модальними дієсловами

Модальні дієслова можуть бути використані в пасивному стані, але вони вимагають допоміжного дієслова "be" для утворення пасивної конструкції. Загальна форма для утворення пасивного стану з модальними дієсловами виглядає наступним чином: "modal verb + be + past participle".

Наприклад, розглянемо модальне дієслово "can" у пасивному стані:

Активний: She can solve the problem.

Пасивний: The problem can be solved by her.

Або модальне дієслово "should" у пасивному стані:

Активний: They should complete the task.

Пасивний: The task should be completed by them.

У пасивному стані модальні дієслова також можуть бути використані для вираження рекомендацій, обов'язків або можливостей.

Наприклад, з модальним дієсловом "must" у пасивному стані:

Активний: You must finish the report.

Пасивний: The report must be finished by you.

Зверніть увагу, що у пасивному стані модальні дієслова не змінюються за особами та числами. Вони залишаються незмінними, незалежно від підмета.

Модальні дієслова у непрямій мові

Модальні дієслова можуть зазнавати змін, коли використовуються у непрямій мові. Залежно від конкретного модального дієслова і контексту, вони можуть виражати зміну в часі, виражати можливість або неможливість, а також виражати ступінь впевненості.

Основні правила для модальних дієслів у непрямій мові:

 • Заміна "will" на "would":

"Will" зазвичай замінюється на "would" у непрямій мові, коли виражається майбутня дія або волевиявлення.

Наприклад:

В прямій мові: "I will help you." (Я допоможу тобі.)

В непрямій мові: She said that she would help me. (Вона сказала, що вона допоможе мені.)

 • Заміна "can" на "could":

"Can" зазвичай замінюється на "could" у непрямій мові, коли виражається можливість або дозвіл.

Наприклад:

В прямій мові: "She can speak French." (Вона вміє говорити французькою.)

В непрямій мові: He told me that she could speak French. (Він сказав мені, що вона вміла говорити французькою.)

 • Заміна "must" на "had to":

"Must" зазвичай замінюється на "had to" у непрямій мові, коли виражається обов'язок або необхідність.

Наприклад:

В прямій мові: "You must study for the exam." (Ти повинен вчитися на іспит.)

В непрямій мові: She said that I had to study for the exam. (Вона сказала, що я повинен був вчитися на іспит.)

Зверніть увагу, що правила для модальних дієслів у непрямій мові можуть відрізнятися в залежності від контексту та типу звіту, а також від особистих виборів письменника.

Використання модальних дієслів з перфектним інфінітивом

Модальні дієслова можуть поєднуватися з перфектним інфінітивом для вираження подій, що сталися до певного моменту в майбутньому або відносно іншої події в майбутньому. У таких випадках модальне дієслово сполучається з допоміжним дієсловом "have" та перфектним інфінітивом основного дієслова.

Основні правила для використання модальних дієслів з перфектним інфінітивом:

 • "Should have" / "ought to have":

Використовуються для вираження того, що було рекомендовано або вважалося за правильне зробити до певного моменту в майбутньому, але не було зроблено.

Наприклад: "She should have finished her homework by now."

 • "Could have" / "might have":

Використовуються для вираження можливості зробити щось у минулому, але фактично не зроблено.

Наприклад: "He could have taken the earlier train."

 • "Would have":

Використовується для вираження дії, яка була б у минулому, якщо були відповідні обставини або умови.

Наприклад: "I would have helped you if I had known."

 • "Must have":

Використовується для вираження переконаності або припущення, що щось було фактом у минулому.

Наприклад: "He must have forgotten the appointment."

Зверніть увагу, що при використанні модальних дієслів з перфектним інфінітивом важливо дотримуватися послідовності часів та правильного вживання допоміжного дієслова "have" та перфектного інфінітива основного дієслова.

Запрошуємо вас приєднатися до наших курсів англійської для початківців, де ми з радістю розкриємо перед вами всі секрети модальних дієслів. Наші викладачі гарантовано зроблять цей процес захоплюючим та пізнавальним, надаючи вам знання та навички, які допоможуть впевнено спілкуватися англійською мовою.

Записатися на безкоштовний урок
Дякуємо! Ми зв'яжемося з вами найближчим часом
Блог