Підтягни англійську за літо ☀️ ТИСНИ зараз та отримай 1000 грн на навчання! 🎁

Питальні займенники в англійській мові

  Зміст статті:

 • Що таке питальні займенники в англійській? 
 • Питальний займенник whom та його використання
 • Основна різниця між who і whom 
 • Питальний займенник whose
 • Питальне займенник what 
 • Питальний займенник which та його використання 
 • Основна різниця між what і which
 • Таблиця використання питальних займенників

Питальні займенники є важливою складовою англійської мови, яка використовується для створення запитань. Вивчення цієї теми обов'язково входить до програми курсів англійської мови онлайн. Вони допомагають з'ясовувати інформацію про різні об'єкти, особистості або речі, і дозволяють нам розширити наше розуміння і вивчення мови. У цій статті ми розглянемо основні види питальних займенників, їхнє правильне використання та особливості. Давайте зануримося у світ питальних займенників англійської мови!

Що таке питальні займенники в англійській? 

Питальні займенники в англійській мові - це займенники, які використовуються для створення питань. Вони допомагають звертатися до різних об'єктів, осіб або речей з метою отримання інформації. Питальні займенники зазвичай стоять на початку речення і допомагають змінити звичайне твердження на питання.

Основні питальні займенники в англійській мові:

 • Who (хто) - використовується для запитань про особу чи групу людей.
 • What (що, який) - стосується запитань про речі, ідеї, ситуації тощо.
 • When (коли) - використовується для запитань про час або період.
 • Where (де) - служить для створення запитань про місце розташування.
 • Why (чому) - застосовується для запитань про причини або мету чого-небудь.
 • Which (який) - використовується для вибору або ідентифікації серед кількох варіантів.
 • Whose (чий) - стосується запитань про належність чогось.

Питальні займенники допомагають розширити комунікативні можливості, досліджувати інформацію та вивчати мову через активне поставлення запитань. Вони грають важливу роль у розвитку розмовних і писемних навичок англійської мови.

А як нестандартно спитати у людини "Як справи"? Дивіться наше відео та обов'язково зберігайте!

Питальний займенник whom та його використання

Питальний займенник "whom" (хто, кого) використовується для запитань, що стосуються об'єкта речення. Він слугує для пошуку інформації про особу або осіб, до яких звертається дія в даний момент.

Основне використання "whom" у питальних реченнях:

 • У ролі об'єкта після прийменників: "whom" вживається після прийменників, коли питання стосується особи, до якої застосовується дія.

Приклади:

To whom did you speak? (З ким ти розмовляв?)

For whom is this gift? (Для кого цей подарунок?)

 • У ролі об'єкта дієслова: "whom" можна використовувати як об'єкт дієслова, що стоїть на початку запитання.

Приклад:

Whom did you see at the party? (Кого ти бачив на вечірці?)

Важливо зауважити, що у сучасній англійській мові частіше вживається не питальний "whom", а замість нього питальний "who" в ролі об'єкта. Наприклад, замість "To whom did you speak?" частіше кажуть "Who did you speak to?". Однак, "whom" вживається у формальній мові та в ситуаціях, коли дотримання граматичних правил є особливо важливим.

Також варто відзначити, що в розмовній мові англійської "whom" дуже рідко використовується, і більшість носіїв мови натомість вибирають "who" незалежно від контексту.

Основна різниця між who і whom 

Основна різниця між "who" і "whom" полягає в їх ролі в реченні:

 • "Who" (хто) - використовується як питальний займенник у називному відмінку та як займенник у родовому відмінку (наприклад, в ролі підмета або посесивного займенника).

Приклади:

Who is that girl? (Хто та дівчина?) [Питання, називний відмінок]

She is the one who helped me. (Вона та, хто мені допоміг.) [Підмет, родовий відмінок]

 • "Whom" (кого, кому) - використовується як питальний займенник у давальному та знахідному відмінках, а також як займенник у знахідному відмінку (в ролі об'єкта дієслова чи прийменника).

Приклади:

Whom did you meet? (Кого ти зустрів?) [Питання, знахідний відмінок]

The person whom I invited couldn't come. (Людина, кого я запросив, не могла прийти.) [Об'єкт дієслова]

To whom did you give the gift? (Кому ти дав подарунок?) [Об'єкт прийменника]

Однак, варто зазначити, що в сучасній англійській мові вживання "whom" поступово зменшується, особливо в розмовному стилі. Багато носіїв мови уникають використання "whom" і вибирають "who" незалежно від контексту, особливо в неформальних ситуаціях. Таким чином, "who" в сучасній мові часто замінює "whom", що допускається в більшості випадків.

Питальний займенник whose

Питальний займенник "whose" (чий, чия, чиє) використовується для створення питань про належність чогось, а також для визначення, до кого або до чого щось належить.

Основне використання "whose" у питальних реченнях:

 • Питання про власність: "whose" вживається для запитань про особу, річ або ідею, до якої щось належить.

Приклади:

Whose book is this? (Чия це книга?)

Whose car is parked outside? (Чия машина припаркована навпроти?)

 • Питання про зв'язок: "whose" використовується для дізнання про зв'язок між особами або об'єктами.

Приклад:

Whose sister is your friend? (Чия сестра є твоєю подругою?)

 • Питання про походження: "whose" може ставитись, щоб з'ясувати, з якого джерела або джерел виникла деяка інформація.

Приклад:

Whose idea was it to organize the event? (Чия ідея була організувати цю подію?)

"Whose" є потужним засобом запитання про власність або належність і допомагає з'ясувати важливі деталі в спілкуванні англійською мовою. Зазначимо, що "whose" може використовуватись як для живих істот, так і для речей та абстрактних ідей.

Питальне займенник what 

Питальний займенник "what" (що, який) використовується для створення питань, що стосуються різних об'єктів, ідей, дій, ситуацій або характеристик. "What" допомагає запитувати про інформацію, що визначає або конкретизує певний аспект, про який йде мова в питанні.

Основне використання "what" у питальних реченнях:

 • Питання про річ або предмет:

What is this? (Що це?)

What color is your car? (Який колір твоєї машини?)

 • Питання про дію або подію:

What did you do yesterday? (Що ти робив учора?)

What happened at the party? (Що сталося на вечірці?)

 • Питання про характеристику або якість:

What is your favorite movie? (Який твій улюблений фільм?)

What do you like about your job? (Що тобі подобається у твоїй роботі?)

 • Питання про ідеї, думки або бажання:

What do you think about the new proposal? (Що ти думаєш про нову пропозицію?)

What do you want to eat for dinner? (Що ти хочеш їсти на обід?)

"What" - це універсальний питальний займенник, який може використовуватись у багатьох контекстах. Він дозволяє поставити запитання про різноманітні аспекти життя, речей та подій, що допомагає збагачувати спілкування і отримувати нову інформацію.

Питальний займенник which та його використання 

Питальний займенник "which" (який, яка, яке) використовується для створення питань, які стосуються вибору або ідентифікації серед кількох варіантів або можливостей. "Which" допомагає запитувати про конкретний предмет, характеристику чи дію з певного контексту.

Основне використання "which" у питальних реченнях:

 • Питання про вибір або ідентифікацію:

Which book do you want to read? (Яку книгу ти хочеш прочитати?)

Which movie did you watch last night? (Який фільм ти дивився минулої ночі?)

 • Питання про характеристику або особливість:

Which color do you prefer? (Який колір ти віддаєш перевагу?)

Which team won the match? (Яка команда перемогла в матчі?)

 • Питання про можливість або варіант:

Which option is the best? (Який варіант є найкращим?)

Which route should we take? (Який маршрут ми повинні обрати?)

 • Питання про ідентифікацію об'єкту:

Which car is yours? (Яка машина належить тобі?)

Which bag did she buy? (Яку сумку вона купила?)

"Which" дозволяє точно вказати на певний вибір або характеристику, що робить його корисним інструментом для створення питань, особливо в ситуаціях, коли доступні різні варіанти або альтернативи. Звичайно, відповіді на питання, створені з використанням "which", можуть допомогти зрозуміти, що конкретно має на увазі співрозмовник.

Основна різниця між what і which

Основна різниця між "what" і "which" полягає в їх ролі та використанні в питальних реченнях:

 • "What":

"What" використовується для запитань про загальні або невизначені інформаційні деталі. Він ставиться перед іменниками або дієсловами і вимагає більш широкої відповіді. Зазвичай використовується для запитань, які можуть мати безліч відповідей або коли точна інформація не є обов'язковою.

Приклади:

What is your favorite color? (Який твій улюблений колір?)

What did you do on the weekend? (Що ти робив на вихідних?)

 • "Which":

"Which" використовується для запитань, які стосуються вибору або ідентифікації з обмеженого набору варіантів. Він ставиться перед іменниками, які представляють варіанти, і вимагає вибору з конкретних альтернатив. Зазвичай використовується тоді, коли є обмежена кількість відповідей або коли потрібно обмежити вибір.

Приклади:

Which book do you want to read? (Яку книгу ти хочеш прочитати?) [Вибір із декількох книг]

Which team won the game? (Яка команда перемогла в грі?) [Вибір із декількох команд]

Таким чином, "what" ставиться перед загальними питаннями, які можуть мати безліч відповідей, тоді як "which" ставиться перед питаннями, які стосуються вибору з обмеженого набору альтернатив.

Таблиця використання питальних займенників

  
Питальний займенник Використання Приклади
Who Запитання про особу або осіб у називному відмінку Who is he? (Хто він?)
What Запитання про річ, дію, ідею, характеристику Who are they? (Хто вони?)
або що-небудь у загальному контексті What do you want? (Чого ти хочеш?)
When Запитання про час або період When is the meeting? (Коли буде зустріч?)
Where Запитання про місце розташування Where is the nearest shop? (Де найближчий магазин?)
Why Запитання про причину або мету Why did you do this? (Чому ти це зробив?)
Which Запитання, яке стосується вибору із списка Which book do you prefer? (Яку книга тобі подобається?)
Whose Запитання про належність Whose car is this? (Чия ця машина?)
або зв’язок між особами та об’єктами Whose bag did she take? (Чию сумку вона взяла?)
Whom Запитання про об’єкт речення Whom did you invite to the party? (Кого ти запросив на вечірку?)

Ця таблиця допоможе вам зрозуміти, який питальний займенник використовувати в певних ситуаціях та при створенні різних типів питань. Зверніть увагу, що деякі з питальних займенників можуть мати кілька варіантів використання, залежно від контексту.

Запрошуємо приєднатися на курси англійської онлайн для дорослих!

 

Записатися на безкоштовний урок
Дякуємо! Ми зв'яжемося з вами найближчим часом
Блог