Підтягни англійську за літо ☀️ ТИСНИ зараз та отримай 1000 грн на навчання! 🎁

Як утворюється Past Simple – простий минулий час

  Зміст статті:

 • Що таке Past Simple
 • Правила утворення Past Simple
 • Використання Past Simple
 • Правила вимови закінчення "-ed"
 • Правопис закінчення "-ed"
 • Конструкція there was/there were в Past Simple
 • Слова маркери і вказівники в Past Simple
 • Правильні і неправильні дієслова
 • Стверджувальні речення в Past Simple
 • Заперечні речення в Past Simple
 • Питальні речення в Past Simple
 • To be в Past Simple
 • Конструкція "used to"
 • Утворення Past Simple в активі і пасиві
 • Відмінності Past Simple від Present Perfect
 • Відмінності Past Simple та Past Continuous

icon lamp Пройти тест

Past Simple, або простий минулий час, є одним з основних часів англійської мови, який використовується для опису дій чи подій, що сталися у визначений момент в минулому. У цій статті ми розглянемо, як утворюється Past Simple, які є основні правила та винятки, а також наведемо приклади для кращого розуміння. Давайте заглибимося у цей важливий аспект англійської граматики і дізнаємося, як правильно використовувати цю форму під час говоріння та письмі.

Запрошуємо на курси англійської мови онлайн, де ви опануєте всі граматичні часи, починаючи від найлегшого та закінчуючи складними, навіть для носіїв мови! Але завдяки нашим спеціалізованим програмам це буде набагато легше, ніж здається! 

Що таке Past Simple

Past Simple, також відомий як Simple Past Tense, використовується для вираження дій або станів, що відбулися в минулому і були завершеними. Ця граматична форма є невід'ємною частиною вивчення англійської мови, оскільки дозволяє чітко і зрозуміло повідомляти про минулі події та досвід.

Формування Past Simple досить просте – для більшості дієслів додається закінчення -ed до основи дієслова. Однак є також група нерегулярних дієслів, форма минулого часу яких відрізняється від простого додавання. Вони називаються неправильними дієсловами.

Past Simple широко використовується в різноманітних контекстах, але важливо пам'ятати, що при використанні цієї форми обов'язково потрібно вказувати на час, коли відбувалася дія, за допомогою обставин часу. Це дозволяє чітко визначити період, про який йдеться.

Правила утворення Past Simple

Знання правил формування Past Simple є ключовим для вивчення цієї теми. Справа в тому, що дієслова у Past Simple поділяються на 2 типи: правильні та неправильні. Кожен з типів має свої особливості. 

Правильні дієслова утворюють минулий час шляхом додавання закінчення -ed до основної форми, наприклад, work стає worked, play стає played.

Однак неправильні дієслова мають унікальні форми в Past Simple, які не підкоряються загальним правилам додавання -ed і їх потрібно запам'ятати. Наприклад, go стає went, see стає saw, eat стає ate. 

Чітке знання цих правил допомагає уникати помилок при побудові речень, формуванні заперечень та питань, і робить мовлення більш точним і зрозумілим. Пропонуємо курси англійської для дорослих онлайн, адже мову можна починати вчити у будь-якому віці, а наші курси розроблені спеціалістами, щоб вивчення мови було легким і в задоволення. Плюс це корисно для пам'яті та вашого саморозвитку!

Використання Past Simple

Past Simple використовується для опису дій або подій, що відбулися і завершилися у визначений момент у минулому.

Ось основні ситуації, коли використовується цей час:

 • завершені дії у минулому

She visited her grandparents last weekend. Вона відвідала своїх дідуся і бабусю на минулих вихідних.
They watched a movie yesterday. Вони подивилися фільм вчора.

 • послідовність подій у минулому

He finished his homework, had dinner, and went to bed. Він закінчив домашнє завдання, повечеряв і пішов спати.
She woke up, got dressed, and left the house. Вона прокинулася, одяглася і вийшла з дому.

 • звички або повторювані дії в минулому

When they were kids, they played football every Saturday. Коли вони були дітьми, вони грали у футбол кожної суботи.
He always walked to school when he was young. Він завжди ходив до школи пішки, коли був маленький.

 • факти або загальні твердження про минуле

The company started its operations in 2016. Компанія розпочала свою діяльність у 2016 році.
She lived in New York for ten years. Вона прожила в Нью-Йорку десять років.

 • події з визначеним часом в минулому

They visited the museum last summer. Вони відвідали музей минулого літа.
I graduated from university in 2018. Я закінчив університет у 2018 році.

Ці приклади ілюструють основні ситуації, коли використовується Past Simple, допомагаючи зрозуміти, як правильно застосовувати цей час для опису подій у минулому. Наші курси англійської для дітей онлайн допоможуть вашим дітям полюбити мову та навчання, адже навчання в EnglisHouse наповнене інтерактивним заняттями та професійними викладачами!

Правила вимови закінчення "-ed"

Закінчення -ed у Past Simple для правильних дієслів має 3 різні вимови, залежно від звуку, на який закінчується основне дієслово. Ось детальні правила:

 • якщо дієслово закінчується на глухий приголосний звук (крім [-t]), закінчення -ed вимовляється як [t].

worked [wɜːrkt] 
hoped [hoʊpt] 

Глухі приголосні звуки: [p], [k], [f], [s], [ʃ] (sh), [tʃ] (ch), [θ] (th)

 • якщо дієслово закінчується на дзвінкий приголосний звук або голосний звук (крім [-d]), закінчення -ed вимовляється як [d].

played [pleɪd] 
loved [lʌvd] 

Дзвінкі приголосні звуки: [b], [g], [v], [z], [ʒ] (zh), [dʒ] (j), [ð] (th), [m], [n], [ŋ] (ng), [l], [r].

 • якщо дієслово закінчується на звуки [t] або [d], закінчення -ed вимовляється як окремий склад [ɪd].

wanted [ˈwɒntɪd] 
needed [ˈniːdɪd] 

Правильна вимова закінчення -ed є важливою для чіткої і коректної вимови англійської. Курс "Англійська для початківців онлайн" чудово підійде для тих, хто тільки планує почати вивчати англійську мову та шукає курс, де навчання відбувається в інтерактивній формі, а не просте читання підручника!

Правопис закінчення "-ed"

Правопис закінчення -ed для правильних дієслів залежить від форми основного дієслова. Основні правила:

 • в дієсловах, що закінчуються на приголосний + -e, додаємо -d

live → lived 

 • в дієсловах, що закінчуються на -y після приголосного, змінюємо -y на -i та додаємо -ed.

try → tried 

 • в дієсловах, що закінчуються на голосний + приголосний (крім -w, -x, -y), подвоюємо останню приголосну та додаємо -ed.

stop → stopped 

 • в дієсловах,, що закінчуються на -ie, змінюємо -ie на -y та додаємо -d.

die → died 

Конструкція there was/there were в Past Simple

Конструкції there was та there were використовується у Past Simple та допомагають виразити існування чогось у минулому і вказати на кількість предметів або осіб, які були присутніми. Головне – запам’ятати різницю між ними:

 • There was використовується, коли говорять про щось в однині

There was a cat in the garden. У саду був кіт.
There was a big tree in front of the house. Перед будинком стояло велике дерево.

 • There were використовується, коли розмовляють про множину, велику кількість.

There were three books on the table. На столі лежали три книги.
There were many people at the party. На вечірці було багато людей.

Ці конструкції є альтернативними there is та there are, але в минулому часі.

Слова маркери і вказівники в Past Simple

Для Past Simple є характерними певні слова-маркери. Вони вказують на точний час або період, коли відбулася дія у минулому, що робить розповідь більш живою і деталізованою.

Перелік маркерів, які часто використовуються з Past Simple:

 • yesterday (вчора)

She finished her work yesterday. Вчора вона закінчила свою роботу.
We went shopping yesterday. Ми ходили на шопінг вчора.

 • last (останній, минулий)

They visited their grandparents last weekend. Вони відвідали своїх дідуся і бабусю на минулих вихідних.
She had a dentist appointment last month. Минулого місяця вона мала запис до стоматолога.

 • ago (тому)

I saw him two days ago. Я бачив його два дні тому.
They moved here six months ago. Вони переїхали сюди шість місяців тому.

 • in (у, в)

He started his new project in January. Він почав свій новий проект у січні.
She graduated from college in 2020. Вона закінчила коледж у 2020 році.

 • the other day (нещодавно)

I bumped into Tom the other day. Нещодавно я натрапив на Тома.
She called me the other day. Вона мені телефонувала нещодавно.

 • once (одного разу)

Once, I went skydiving. Одного разу я стрибав з парашутом.
He met Tom once. Він зустрівся з Томом одного разу.

 • when (коли)

She left the party when it started raining. Вона пішла з вечірки, коли почався дощ.
He saw her when she arrived. Він побачив її, коли вона приїхала.

Правильні і неправильні дієслова

Правильні та неправильні дієслова є важливими лексичними категоріями в англійській мові. Розрізнення між ними є ключовим для правильного утворення часових форм дієслів, особливо в розмовній мові та письмі. 

Правильні дієслова утворюють форми минулого часу та форму дієприкметника минулого часу шляхом додавання закінчення -ed до основи дієслова. Наприклад:

 • work → worked, worked
 • listen → listened, listened
 • play → played, played

Неправильні дієслова не додають закінчення -ed для утворення форм минулого часу та дієприкметника минулого часу. Вони мають особливі форми, які потрібно запам'ятати. Неправильні дієслова зустрічаються досить часто в англійській мові, і їх вивчення є важливим етапом у оволодінні мовою.

Наведемо перелік 50 неправильних дієслів, відсортованих за алфавітом, з базовою формою, формою у минулому часі, формою у Past Participle.

Дієслово Форма у Past Simple Форма у Past Participle
be was/were been
bear bore born / borne
beat beat beaten
become became become
begin began begun
bet bet bet
bid bid bid
bind bound bound
bite bit bitten
bleed bled bled
blow blew blown
break broke broken
breed bred bred
bring brought brought
broadcast broadcast broadcast
build built built
burn burned / burnt burned / burnt
burst burst burst
buy bought bought
cast cast cast
catch caught caught
choose chose chosen
cling clung clung
come came come
cost cost cost
creep crept crept
cut cut cut
deal dealt dealt
dig dug dug
dive dove diven
do did done
draw drew drawn
dream dreamed / dreamt dreamed / dreamt
drink drank drunk
drive drove driven
eat ate eaten
fall fell fallen
feed fed fed
feel felt felt
fight fought fought
find found found
flee fled fled
fly flew flown
forbid forbade forbidden
forecast forecast forecast
forget forgot forgotten
forgive forgave forgiven
freeze froze frozen
get got got
give gave given
go went gone
grind ground ground
grow grew grown
hang hung hung
have had had
hear heard heard
hide hid hidden
hit hit hit
hold held held
hurt hurt hurt
keep kept kept
know knew known
lay laid laid
lead led led
learn learned / learnt learned / learnt
leave left left
lend lent lent
let let let
lie lay lain
light lit lit
lose lost lost
make made made
mean meant meant
meet met met
pay paid paid
put put put
read read read
ride rode ridden
ring rang rung
rise rose risen
run ran run
say said said
see saw seen
seek sought sought
sell sold sold
send sent sent
set set set
shake shook shaken
shine shone shone
shoot shot shot
show showed shown
shut shut shut
sing sang sung
sink sank sunk
sit sat    sat  
sleep slept slept
slide slid slid
smell smelled / smelt smelled / smelt
speak spoke spoken
speed sped sped
spend spent spent
spin spun spun
spread spread spread
spring sprang sprung
stand stood stood
steal stole stolen
stick stuck stuck
sting stung stung
stink stank stunk
stride strode stridden
strike struck struck
string strung strung
strive strove striven
swear swore sworn
sweat sweat sweat
sweep swept swept
swell swelled swollen
swim swam swum
swing swung swung
take took taken
teach taught taught
tear tore torn
tell told told
think thought thought
thrive thrived / throve thrived
throw threw thrown
tread trod trodden / trod
understand understood understood
wake woke woken
wear wore worn
weave wove woven
wed wed wed
weep wept wept
wet wet wet
win won won
wind wound wound
withdraw withdrew withdrawn
wring wrung wrung
write wrote written

Стверджувальні речення в Past Simple

Стверджувальні речення в Past Simple будуються доволі, просто за наступною формулою:

Підмет + дієслово в формі минулого часу + решта речення

Але дієслово в формі минулого часу може бути правильним або неправильним

 • Минула форма правильних дієслів утворюється додаванням закінчення -ed до інфінітиву.

I walked to the park 2 days ago. Я ходив в парк 2 дні тому.
She cleaned her room last week. Вона прибрала свою кімнату минулого тижня.
We listened to music yesterday. Ми слухали музику вчора.

 • Неправильні дієслова мають особливі форми минулого часу, які потрібно запам'ятати.

I went to the cinema last Friday. Я пішов у кіно минулої п'ятниці.
He wrote a letter to his friend yesterday. Він написав лист своєму другові вчора.
They saw an accident on the road. Вони бачили аварію на дорозі.

Запрошуємо на курси англійської з нуля онлайн, де ми допоможемо поринути у світ вивчення англійської мови та отримувати задоволення від навчання!

Заперечні речення в Past Simple

Заперечні речення в Past Simple утворюються за допомогою заперечної частки not після допоміжного дієслова did. Вони допомагають чітко висловити, що щось не відбулося або не було правдою в конкретний момент у минулому. Структура заперечних речень:

Підмет + did not (didn't) + інфінітив дієслова + решта речення

У розмовній мові часто використовуються скорочені форми.

 • I did not go to the party last night. Я не пішов на вечірку минулої ночі.
 • They didn’t watch the movie. Вони не дивилися фільм.
 • You didn't call me yesterday. Ти мені не подзвонив вчора.

Питальні речення в Past Simple

Питальні речення в Past Simple використовуються, коли потрібно поставити запитання про дію або стан, що відбувся в минулому. Допоміжне дієслово did буде використовуватися на початку речення:

Did + підмет + інфінітив дієслова + решта речення?

 • Did he play soccer after school? Він грав у футбол після школи?
 • Did she go to work yesterday? Вона пішла на роботу вчора?
 • Did your friend come over yesterday? Твій друг приходив до тебе вчора?

Відповідати на запитання в Past Simple досить просто, адже знову буде використовуватися допоміжне дієслово.

 • Did you go to the party? Ти ходив на вечірку вчора?

Yes, I did. Так.
No, I didn't. Ні. 

 • Did she call you yesterday? Вона дзвонила тобі вчора?

Yes, she did. Так.
No, she didn't. Ні. 

To be в Past Simple

Дієслово to be в минулому простому часі Past Simple має особливі форми та активно використовується в різних ситуаціях. Для побудови форма to be змінюється на was/were залежно від особи:

 • I was (я був/була)
 • you were (ти був/була)
 • he was (він був)
 • she was (вона була)
 • it was (це/воно було)
 • we were (ми були)
 • you were (ви були)
 • they were (вони були)

Продемонструємо використання цих форм у різних типах речення.

1. Стверджувальні речення

Для утворення ствердження ставимо was або were після підмета.

 • I was a student last year. Минулого року я був студентом.
 • They were at the park yesterday. Вони були в парку вчора.
 • The weather was nice this morning. Погода була гарною цього ранку.

2. Заперечні речення

В запереченнях до дієслова to be в минулій формі додається негатива частка not. Скорочені форми є дуже розповсюдженими.

 • I was not/I wasn't (я не був/не була)
 • You were not/You weren't (ти не був/не була)
 • He was not/He wasn't (він не був)
 • She was not/She wasn't (вона не була)
 • It was not/It wasn't (це/воно не було)
 • We were not/We weren't (ми не були)
 • You were not/You weren't (ви не були)
 • They were not/They weren't (вони не були)

А на прикладі речень це буде виглядати наступним чином:

 • I wasn't at home last night. Я не був вдома минулої ночі.
 • They weren't interested in the movie. Вони не були зацікавлені у фільмі.
 • It wasn't cold yesterday. Вчора не було прохолодно.

3. Питальні речення

Для формувань питань was та were переставляємо на перше місце в реченні перед підметом.

 • Was I...? (Чи був/була я...?)
 • Were you...? (Чи був/була ти...?)
 • Was he...? (Чи був він...?)
 • Was she...? (Чи була вона...?)
 • Was it...? (Чи було це/воно...?)
 • Were we...? (Чи були ми...?)
 • Were you...? (Чи були ви...?)
 • Were they...? (Чи були вони...?)

Надамо приклади питальних речень.:

 • Was he at work yesterday? Чи був він на роботі вчора?
 • Were you sick last week? Чи був ти хворий минулого тижня?
 • Was it rainy in the morning? Чи йшов дощ вранці?

При відповіді на прості запитання з дієсловом to be в Past Simple, можна давати короткі відповіді, використовуючи лише форму дієслова was або were відповідно до підмету.

 • Were they at the party? Вони були на вечірці?

Yes, they were. Так.
No, they weren't. Ні.

 • Was she angry with you? Вона була зла на тебе?

Yes, she was. Так.
No, she wasn't. Ні.

Дієслово to be в Past Simple допомагає описувати стани та місцезнаходження у минулому часі. Воно широко використовується як самостійне дієслово, так і як допоміжне дієслово для утворення часових форм інших дієслів.

Конструкція "used to"

Конструкція "used to" вживається для зображення звичайних або регулярних дій у минулому, які були актуальні в минулому, але зараз не відбуваються. Вона також використовується для вираження звичок, які тривали протягом певного періоду часу в минулому, але можуть бути вже завершеними.

Ось декілька прикладів:

 • дії у минулому

I used to play soccer when I was a child. Я раніше грав у футбол, коли був дитиною.
She used to live in London. Вона колись жила у Лондоні.

 • звички у минулому

He used to smoke, but he quit last year. Він раніше курив, але відмовився минулого року.
We used to go camping every summer. Ми колись їздили на кемпінг кожного літа.

У конструкції used to дієслово use вживається у Past Simple, а за ним слідує основне дієслово в інфінітиві. Вона може бути використана як у питальних, так і в стверджувальних і заперечних реченнях. 

 • Стверджувальне речення: She used to work in a bank. Вона колись працювала в банку.
 • Заперечне речення: We didn't use to have a car. Ми раніше не мали автомобіля.
 • Питальне речення: Did you use to play the piano? Чи грав ти колись на піаніно?

Запрошуємо на курси базової англійської для школярів онлайн, де важливо вивчити всі базові граматичні конструкції, щоб правильно будувати речення та вміти висловити свої думки!

Утворення Past Simple в активі і пасиві

В англійській мові часова форма Past Simple використовується як в активному (Active voice), так і в пасивному стані (Passive voice).

Утворення Past Simple в активі досить просте. Для цього беремо дієслово та додаємо до нього закінчення -ed або ж використовуємо другу форму неправильного дієслова.

 • He went to the park in the morning. Він ходив у парк вранці.
 • She visited her friend last weekend. Вона відвідала свого друга на минулих вихідних.

Але у пасивному спершу ми обираємо дієслово to be у відповідній формі для минулого часу (was або were), а потім додаємо третю форму дієслова (Participle II).

 • The book was written by Mark Twain. Книга була написана Марком Твеном.
 • The car was repaired last week. Автомобіль був відремонтований минулого тижня.

У пасивному стані підмет є одержувачем дії, а виконавець дії часто опускається. Пасивний стан широко використовується в науковій, технічній та офіційній документації, але й у повсякденному спілкуванні теж зустрічається доволі часто.

Відмінності Past Simple від Present Perfect

Past Simple і Present Perfect є двома важливими часовими формами в англійській мові, які часто плутають через певну схожість у використанні. Однак існують чіткі відмінності між ними:

Past Simple Present Perfect

Виражає дії або стани, які повністю відбулися в певний момент у минулому і не мають зв'язку з теперішнім часом.

 • I visited my grandparents last summer. 
 • She went to the cinema yesterday evening.
 • I saw that movie last week.
   

Виражає дії або стани, які розпочалися в минулому, але продовжуються або мають наслідки для теперішнього часу.

 • I have lived in this city for 5 years.
 • She has traveled to France.
 • He has just finished her homework.
   

Часто використовуються прислівники часу, що вказують на завершеність дії в минулому: yesterday, last week/month/year, in 2010 тощо.

 • I finished my report yesterday.
 • They went to the concert last week.
 • She graduated from university in 2023

Часто використовуються такі прислівники часу: already, yet, just, ever, never, recently, lately тощо.

 • Have you ever been to Paris?
 • I have recently started a new hobby
 • He has just returned from his vacation.

Отже, Past Simple використовується для опису завершених дій у минулому без безпосереднього зв'язку з теперішнім часом. А Present Perfect вказує на дію, яка розпочалася в минулому, але має зв'язок або наслідки для теперішнього.

Відмінності Past Simple та Past Continuous

Past Simple та Past Continuous є двома різними граматичними часами в англійській мові, які використовуються для опису дій у минулому, але мають суттєві відмінності:

Past Simple Past Continuous
Описує завершені дії чи події в певний момент у минулому.  Описує дію, яка відбувалася в певний момент у минулому і мала тривалий характер.
Не вказує на тривалість дії. Вказує на процес, а не завершену подію.
 • I watched a movie last night. 
 • They went to the park yesterday.
 • She cooked dinner for us. 
 • I was studying when she called.
 • They were playing football in the yard. 
 • It was raining heavily at that time.

Часто Past Simple та Past Continuous використовуються разом у реченні для опису двох дій, де одна була тривалою, а інша відбулася в її проміжку. Наприклад:

 • I was reading a book when the doorbell rang. Я читав книжку, коли задзвонив дзвінок у двері.

У цьому реченні was reading описує тривалу дію, а rangкоротку, що відбулася під час тривалої.

Правильне розрізнення Past Simple та Past Continuous допомагає точно описати характер дій у минулому часі: чи вони були завершеними подіями, чи тривалими процесами.

Записатися на безкоштовний урок
Дякуємо! Ми зв'яжемося з вами найближчим часом
Блог