Підтягни англійську за літо ☀️ ТИСНИ зараз та отримай 1000 грн на навчання! 🎁

Як утворюються ступені порівняння прикметників в англійській мові

  Зміст статті:

 • Форми ступенів порівняння прикметників в англійській мові
 • Способи утворення ступенів порівняння прикметників
 • Односкладові прикметники
 • Двоскладові прикметники з закінченням -ow, -le, -er, -y
 • More та most
 • Винятки
 • Зменшувальні ступені
 • Артиклі зі ступенями порівняння
 • Використання than у реченні
 • Форма порівняння as...as
 • Прикметники в англійській, які не підлягають порівнянню

icon lamp Пройти тест

Прикметники в англійській мові відіграють важливу роль у порівнянні предметів, людей або явищ. Вони дозволяють нам описувати якості, розміри, кольори та інші характеристики. Однак часто виникає потреба не лише описати щось, а й порівняти його з чимось іншим. Для цього в англійській мові існують ступені порівняння прикметників. У цій статті ми детально розглянемо правила утворення ступенів порівняння, розберемо приклади та винятки, щоб допомогти вам покращити володіння цією граматичною темою.  

Запрошуємо на курси англійської мови онлайн, щоб вивчити мову на бажаному рівні та вправно оволодіти всіма неохідними знаннями!

Форми ступенів порівняння прикметників в англійській мові

В англійській мові є 3 основні ступені порівняння прикметників: звичайний, вищий та найвищий. Кожна з цих форм має своє призначення та правила утворення.

 • Звичайний ступінь (positive degree) – це базова форма, яка використовується для опису якості предмета або людини. 

a tall building – висока будівля
a kind person – добра людина

 • Вищий ступінь (comparative degree) використовується, коли ми порівнюємо людей або об’єкти один з одним. Він утворюється за допомогою закінчення "-er" або слова more

taller – вищий 
more beautiful – гарніший 

 • Найвищий ступінь (superlative degree) допомагає виділити людину або об’єкт серед інших. Він утворюється за допомогою закінчень "-est" або слів the most

the tallest building – найвища будівля
the most interesting book – найцікавіша книга

Правила утворення ступенів порівняння можуть різнитися залежно від структури прикметника. 

В дорослому віці мови вчити складніше, ми пропонуємо курс англійської для дорослих онлайн, де наші викладачі використовують різні методики, щоб навчання було легшим та цікавішим! 

Способи утворення ступенів порівняння прикметників

В англійській мові існує кілька способів утворення ступенів порівняння прикметників. Вибір певного способу залежить від структури самого прикметника та його довжини. Загалом, розрізняють 3 основні способи утворення вищого та найвищого ступенів.

 • 1 спосіб – це додавання спеціальних закінчень "-er" для вищого ступеня та "-est" для найвищого ступеня. Цей спосіб використовується для коротких, односкладових та двоскладових прикметників. 

tall (високий) → taller (вищий) → the tallest (найвищий)
bright (яскравий) → brighter (яскравіший) → the brightest (найяскравіший)

 • 2 спосіб полягає у використанні слів more і most перед прикметником для утворення вищого та найвищого ступенів відповідно. Цей спосіб застосовується для довгих, багатоскладових прикметників. 

beautiful (гарний) → more beautiful (гарніший) → the most beautiful (найгарніший)
interesting (цікавий) → more interesting (цікавіший) → the most interesting (найцікавіший)

 • 3 спосіб стосується нерегулярних прикметників, які мають особливі форми для ступенів порівняння, що не підпорядковуються загальним правилам. Ці форми потрібно запам'ятати окремо. 

good (гарний) → better (кращий) → the best (найкращий)
little (маленький) → less (менший) → the least (найменший)

Крім того, в англійській мові є додаткові структури та слова, які використовуються для порівняння прикметників, такі як as ... as (такий же... як), than (ніж) та інші. На курсі "Англійська для початківців онлайн" ми розглядаємо усі найважливіші та базові граматичні конструкції.

У наступних розділах ми детально розглянемо кожен із цих способів утворення ступенів порівняння, їх правила та винятки. Буде наведено численні приклади та поради для кращого засвоєння матеріалу.

На нашому Youtube каналі є відео, присвячене спеціально цій темі. У відео, викладач коротко і зрозуміло пояснює всі необхідні базові правила і для кращого запам'ятовування використовують пісні, які ви точно знаєте!

Односкладові прикметники

Односкладові прикметники – це одна з категорій прикметників, для яких існують особливі правила утворення ступенів порівняння в англійській мові. Розглянемо подробиці.

Утворення вищого ступеня порівняння

Для утворення порівняльного ступеня односкладових прикметників використовується закінчення "-er". Воно додається до основної форми прикметника. 

 • young (молодий) → younger (молодший)
 • rich (багатий) → richer (багатший)
 • small (маленький) → smaller (менший)

Якщо односкладовий прикметник закінчується на приголосну з одним голосним перед нею, то перед додаванням "-er" подвоюється остання приголосна:

 • hot (гарячий) → hotter (гарячіший)
 • big (великий) → bigger (більший)
 • thin (тонкий) → thinner (тонший)

Утворення найвищого ступеня порівняння

Для утворення найвищого ступеня односкладових прикметників використовується закінчення "-est". Воно додається до основної форми прикметника. А перед прикметником ставимо артикль the.

 • young (молодий) → the youngest (наймолодший)
 • rich (багатий) → the richest (найбагатший)
 • small (маленький) → the smallest (найменший)

Так само, як і у випадку з порівняльним ступенем, якщо односкладовий прикметник закінчується приголосною з одним голосним перед нею, то остання приголосна подвоюється перед додаванням "-est". Артикль the знаходиться перед прикметником.

 • hot (гарячий) → the hottest (найгарячіший)
 • big (великий) → the biggest (найбільший)
 • thin (тонкий) → the thinnest (найтонший)


Під час утворення ступенів порівняння односкладових прикметників також необхідно враховувати наголос. Якщо наголос падає на останній склад, то закінчення "-er/-est" додаються до кореня прикметника:

 • clеan (чистий) → cleаner (чистіший) → the cleаnest (найчистіший)

Важливо пам'ятати, що деякі односкладові прикметники є нерегулярними та утворюють ступені порівняння за особливими правилами, які потрібно вивчити окремо.

 • good (гарний) → better (кращий) → the best (найкращий)
 • bad (поганий) → worse (гірший) → the worst (найгірший)

Отже, способи утворення ступенів порівняння односкладових прикметників в англійській мові мають свої особливості та винятки. Запрошуємо на курси англійської мови онлайн для школярів, де ми розглянемо всі особливості та винятки утворення порівнянь в англійській мові.

Двоскладові прикметники з закінченням -ow, -le, -er, -y

Існують особливі правила утворення ступенів порівняння для двоскладових прикметників, які закінчуються на "-ow", "-le", "-er", "-y". Розглянемо їх детально.

 • В прикметники з закінченням "-ow" для утворення порівняльного ступеня додається закінчення "-er", а для найвищого ступеня с "-est".

narrow (вузький) → narrower (вужчий) → the narrowest (найвужчий)
hollow (порожнистий) → hollower (більш порожнистий) → the hollowest (найпорожнистіший)

 • Коли зустрічаємо прикметники з закінченням "-le" для утворення порівняльного ступеня додається закінчення "-er", а для найвищого ступеня "-est". При цьому "e" не подвоюється.

simple (простий) → simpler (простіший) → the simplest (найпростіший)
humble (покірний) → humbler (покірніший) → the humblest (найпокірніший)

 • При цьому прикметники, які закінчуються на "-able", утворюють ступені порівняння шляхом додавання слів more та most.

able (здатний) → more able (більш здатний) → the most able (найбільш здатний)

 • Для утворення порівняльного ступеня в прикметниках з закінченням "er" діють теж звичні закінчення.

bitter (гіркий) → bitterer (гіркіший) → the bitterest (найгіркіший)
tender (ніжний) → tenderer (ніжніший) → the tenderest (найніжніший)

 • Якщо прикметники мають закінчення "-y", а попереду є приголосна, то для утворення порівняльного ступеня кінцеве "-y" змінюється на "-i", після чого додається закінчення "-er", а для найвищого ступеня – "-est".

happy (щасливий) → happier (щасливіший) → the happiest (найщасливіший)
pretty (гарний) → prettier (гарніший) → the prettiest (найгарніший)

 • Прикметники, які закінчуються на "-ry" або "-ly", утворюють ступені порівняння шляхом додавання слів more та most.

merry (веселий) → more merry (більш веселий) → the most merry (найбільш веселий)
costly (дорогий) → more costly (більш дорогий) → the most costly (найбільш дорогий)

Крім вищезазначених правил, є кілька нерегулярних двоскладових прикметників, які утворюють ступені порівняння за особливими нерегулярними зразками.

More та most

Утворення ступенів порівняння прикметників може відбуватися за допомогою слів more та most. Цей підхід застосовується для багатоскладових прикметників (які мають три або більше складів), а також для деяких двоскладових винятків.

 • Для утворення вищого ступеня перед прикметником ставиться слово more. Ця конструкція використовується, щоб порівняти між собою два об’єкти.

beautiful (гарний) → more beautiful (гарніший)
intelligent (розумний) → more intelligent (розумніший)
expensive (дорогий) → more expensive (дорожчий)

 • Для утворення найвищого ступеня перед прикметником ставиться слово most. Ця конструкція використовується, щоб виділити об’єкт серед групи інших. Перед прикметником додається артикль the.

beautiful (гарний) → the most beautiful (найгарніший)
intelligent (розумний) → the most intelligent (найрозумніший)
expensive (дорогий) → the most expensive (найдорожчий)

Важливо відзначити, що використання more та most не підходить для односкладових, таких як hot, big, tall та більшості двоскладових прикметників У таких випадках застосовуються закінчення "-er" та "-est".

Винятки

Хоча більшість прикметників в англійській мові утворюють ступені порівняння за встановленими правилами, існують певні винятки, які важливо знати. Такі винятки називаються нерегулярні прикметники. Ці форми необхідно запам'ятати окремо.

Приклади нерегулярних прикметників:

 • good (добрий) → better (кращий) → best (найкращий)
 • bad (поганий) → worse (гірший) → worst (найгірший)
 • far (далекий) → farther/further (далі) → farthest/furthest (найдалі)
 • little (маленький) → less (менший) → least (найменший)
 • much/many (багато) → more (більше) → most (найбільше)
 • old (старий) → older/elder (старший) → oldest/eldest (найстарший)
 • late (пізній) → later/latter (пізніший) → latest/last (найпізніший)
 • ill (хворий) → worse (гірший) → worst (найгірший)
 • well (добре) → better (краще) → best (найкраще)
 • nigh/near (близький) → nearer/nigher (ближчий) → nearest/nighest (найближчий)

Знання цих винятків допоможе уникнути помилок та правильно використовувати ступені порівняння в мовленні та письмі. Регулярна практика та запам'ятовування форм є ключем до досконалого володіння цим граматичним аспектом.

Зменшувальні ступені

В англійській мові існують спеціальні конструкції, що використовуються для вираження зменшувальних ступенів порівняння. Вони вказують на те, що певна якість менш виражена, ніж у звичайному або вищому ступені.

 • Одним зі способів утворення зменшувальних ступенів порівняння є використання слова less перед прикметником.

intelligent (розумний) → less intelligent (менш розумний)
expensive (дорогий) → less expensive (менш дорогий)
complicated (складний) → less complicated (менш складний)

 • Інший спосіб утворення зменшувальних ступенів порівняння полягає у використанні конструкції not as/so...as.

She is not as tall as her sister. Вона не така висока, як її сестра.
This book is not so interesting as the last one. Ця книга не така цікава, як попередня.
My car is not as fast as yours. Моя машина не така швидка, як твоя.

 • Зменшувальні ступені порівняння також можуть використовуватися в конструкціях із than.

He is less talented than his brother. Він менш талановитий, ніж його брат.
This city is less crowded than the capital. Це місто не таке багатолюдне, як столиця.
My new car is less expensive than the previous one. Моя нова машина менш дорога, ніж попередня.

У цих реченнях зменшувальні ступені порівняння використовуються для порівняння двох об'єктів, причому один із них має меншу міру певної якості. Важливо зазначити, що зменшувальні ступені порівняння не утворюються для односкладових прикметників, які утворюють звичайні ступені порівняння за допомогою закінчень "-er" та "-est". 

Артиклі зі ступенями порівняння

Вибір артикля залежить від ступеня порівняння та контексту речення. Розглянемо детально правила використання артиклів з різними ступенями порівняння.

 • У випадку вищого ступеня прикметника зазвичай використовується неозначений артикль a/an

She is a better student than her brother. Вона краща учениця, ніж її брат.
This is a more efficient way to do it. Це ефективніший спосіб зробити це.

 • Однак у деяких випадках артикль the може використовуватися з порівняльним ступенем для посилання на щось конкретне або вже відоме.

The older I get, the wiser I become. Чим старшим я стаю, тим мудрішим стаю.

 • У випадку найвищого ступеня прикметника зазвичай використовується означений артикль the

She is the tallest girl in the class. Вона найвища дівчина в класі.
This is the most expensive car I've ever bought. Це найдорожча машина, яку я коли-небудь купував.

Отже, правильне використання артиклів зі ступенями порівняння є важливим для передачі чіткого значення в англійській мові. 

Використання than у реченні

Слово than відіграє ключову роль у формуванні речень з вищими ступенем порівняння в англійській мові. Воно дозволяє порівнювати два об'єкти або явища за певною ознакою.

 • She is taller than her brother. Вона вища за свого брата.
 • This book is more interesting than the one I read last week. Ця книга цікавіша за ту, яку я прочитав минулого тижня.
 • He is more talented than his peers. Він талановитіший за своїх однолітків.
 • This movie is less exciting than the one we watched last night. Цей фільм менш захоплюючий, ніж той, який ми дивилися вчора ввечері.
 • She is less confident than her colleagues. Вона менш впевнена, ніж її колеги.

Важливо зазначити, що than завжди вимагає наявності об'єкта порівняння після нього, навіть якщо він не повністю виражений у реченні.

Форма порівняння as...as

Форма порівняння as...as використовується для вираження рівності між двома об'єктами Ця конструкція допомагає підкреслити, що певна якість або характеристика є однаковою.

Конструкція as...as складається з двох частин: перша as ставиться перед прикметником, а друга asпісля нього. Прикметник залишається у звичайному ступені без змін.

 • She is as smart as her best friend. Вона така ж розумна, як її найкраща подруга.
 • This restaurant is as popular as the one downtown. Цей ресторан такий же популярний, як той, що у центрі міста.
 • The movie was as thrilling as the roller coaster ride. Фільм був так само захоплюючий, як поїздка на американських гірках.

Для вираження нерівності або меншої ступені якості використовується заперечне форма "not as...as".

 • This car is not as expensive as that one. Ця машина не така дорога, як та.
 • The movie was not as good as the book. Фільм не був таким гарним, як книга.

Конструкція as...as є засобом вираження рівності або нерівності між об'єктами в англійській мові. Використовуючи цю форму, можна чітко передати, що певна характеристика або дія є однаковою або відрізняється між двома об'єктами.

Прикметники в англійській, які не підлягають порівнянню

У англійській мові існують прикметники, які не можуть бути використані у ступенях порівняння. Ці прикметники мають незмінну форму, оскільки вони вже виражають абсолютну якість або стан. Пропонуємо дистанційні курси англійської для дітей та дорослих, щоб покращити вашу англійську! Запрошуємо на безкоштовне заняття з методистом школи, заповнюйте заявку нижче!

Давайте розглянемо деякі з них та їх характеристики.

Прикметники, які виражають абсолютну якість. Вони вказують на стан або якість, яка не може бути порівняна.

 • perfect – ідеальний
 • unique – унікальний
 • dead – мертвий
 • chief – головний
 • extreme – екстремальний
 • absolute – абсолютний
 • ultimate – остаточний

Прикметники, що вказують на походження або належність. Вони не можуть бути порівняні за ступенями.

 • American – американський
 • Chinese – китайський
 • African – африканський
 • British – британський
 • Martian – марсіанський

Прикметники, що виражають стани, форми або розміри.

 • empty – порожній
 • full – повний
 • pregnant – вагітна
 • square – квадратний
 • circular – круглий

Прикметники, які не підлягають порівнянню, представляють собою особливу категорію у англійській мові. Вони виражають абсолютну якість, походження або стан, що робить їх непридатними для порівняння за ступенями.

Записатися на безкоштовний урок
Дякуємо! Ми зв'яжемося з вами найближчим часом
Блог