Підтягни англійську за літо ☀️ ТИСНИ зараз та отримай 1000 грн на навчання! 🎁

Як утворюється множина в англійській мові?

  Зміст статті:

 • Множина іменників в англійській мові
 • Утворення множини в англійській мові
 • Винятки множини в англійській мові
 • Складні іменники у множині
 • Незлічувальні іменники
 • Присвійний відмінок і множина

Множина є однією з основних одиниць в англійській граматиці, і його правильне використання відіграє важливу роль у тому, щоб говорити та писати англійською мовою правильно та ефективно.

Множина іменників в англійській мові

В англійській мові множина утворюється шляхом зміни основної форми слова, і існують певні правила, які потрібно знати, щоб використовувати їх правильно. У цій статті ми розглянемо основні правила утворення множини при вивченні англійської онлайн, а також дамо деякі приклади та рекомендації, які допоможуть вам краще розуміти та використовувати це граматичне поняття у вашій мові та листі.

А які ще найпоширеніші помилки в англійській мові? Давайте з'ясуємо разом!

Утворення множини в англійській мові

В англійській мові існує кілька правил для утворення множини іменників. Деякі іменники утворюють множину шляхом додавання закінчення "-s", деякі шляхом додавання "-es", а деякі змінюють свою основну форму.

 • Додавання закінчення "-s":

Більшість іменників в англійській утворюють множину шляхом додавання закінчення "-s" до основної форми слова.

Приклади: book - books, car - cars, dog - dogs, teacher - teachers

 • Додавання закінчення "-es":

Іменники, які закінчуються "s", "x", "z", "ch", "sh", додають закінчення "-es" для утворення множини.

Приклади: bus - buses, box - boxes, buzz - buzzes, church - churches, wish - wishes

 • Зміна основної форми:

Деякі іменники змінюють свою основну форму, щоб утворити множину. Наприклад:

Іменники, що закінчуються на "-y" після згоди, замінюють "-y" на "-ies".

Приклади: city - cities, party - parties, baby - babies

Іменники, що закінчуються на "-f" або "-fe", змінюють ці закінчення на "-ves".

Приклади: leaf - leaves, knife - knives, wife - wives

Винятки множини в англійській мові

В англійській є кілька винятків із правил утворення множини. Деякі їх можна пояснити історичними змінами мови, інші мають власні правила.

 • Деякі іменники мають однакову форму як в однині, так і в множині. Наприклад: sheep – sheep, deer – deer, fish – fish.
 • Інші іменники мають неправильну форму множини, яка відповідає загальним правилам. Наприклад:
 

Man – men

Woman – women

Child – Children

Tooth – teeth

Foot – feet

 

Деякі іменники мають нестандартну форму множини, яка може змінюватись в залежності від контексту або переваг мовця. Наприклад:

 • Назва деяких тварин мають нестандартну форму множини, наприклад, mouse – mice або mouses, goose – geese або gooses.
 • Деякі іменники мають дві форми множини з різним значенням, наприклад, brother – brothers (брати) та brethren (члени релігійної громади)
 • Існують іменники, які мають кілька форм множини, які вживаються в різних контекстах, наприклад, person – people (коли йдеться про людей), persons (коли йдеться про конкретні індивідууми)

Важливо запам'ятати винятки та правильно використовувати форми множини в контексті речення. Англійська онлайн з носіями допоможе вам вже на більш високому рівні попрактикувати отриманні знання. 

Складні іменники у множині

Складні іменники в англійській можуть мати дві форми множини: або обидві частини слова змінюються за відмінками, або лише остання частина. Яка форма буде використовуватися, залежить від того, які частини слова вважаються "іменниками", а які – "описовими".

 • Якщо обидві частини слова вважаються іменниками, то зазвичай перша частина змінюється у множині. Наприклад:

Passer-by – Passers-by (мимохідь)

Son-in-law – Sons-in-law (зять)

Man-of-war – Men-of-war (військовий корабель)

 
 • В разі, якщо тільки остання частина вважається іменником, то змінюється лише вона. Наприклад:

Toothbrush – Toothbrushes (зубна щітка)

Deadline – Deadlines (крайній термін)

Runner-up – Runners-up (другий призер)

 
 • Певні складні іменники можуть мати дві форми множини, наприклад:

Attorney general – Attorneys general або Attorney generals (генеральний прокурор)

Commander-in-chief – Commanders-in-chief або Commander-in-chiefs (головнокомандувач)

Важливо пам'ятати, що при використанні складних іменників у множині потрібно правильно змінювати кожну частину слова та вибирати відповідну форму закінчення.

Незлічувальні іменники

Незлічувальні іменники (uncountable nouns) – це іменники, які не мають форми множини, тобто не можна їх порахувати чи виміряти окремими одиницями. Вони позначають щось абстрактне, невизначене, що не піддається кількісної оцінки.

 • Деякі приклади незлічувальних іменників:

Water (вода)

Air (повітря)

Music (музика)

Advice (рада)

Information (інформація)

Love (кохання)

 
 • Замість форми множини для незлічувальних іменників використовується кількісне слово, яке вказує на кількість, наприклад:

A glass of water (склянка води)

Some advice (кілька порад)

A piece of information (частина інформації)

Much love (багато кохання)

 
 • Деякі злічувальні іменники можуть бути використані в окремих випадках у формі множини, якщо вони позначають кілька видів або різновидів, наприклад:

Coffees (різновиди кави)

Wines (вина різних сортів)

Важливо правильно використовувати незлічувальні іменники в контексті речення, щоб уникнути помилок у відповідності до слів і відмінків.

Присвійний відмінок і множина

Присвійний відмінок в англійській мові використовується для позначення приналежності і пов'язує іменник з іншим словом або словосполученням. У множині присвійний відмінок утворюється шляхом додавання апострофа і літери "s" до останнього слова в словосполученні.

 • Якщо останнє слово у словосполученні вже закінчується на "s", то апостроф додається лише після літери "s", наприклад:

The students' books (книги студентів)

The dogs' toys (іграшки собак)

 
 • Коли останнє слово закінчується на певні букви, у тому числі на "x" або "z", то до нього також додається апостроф і буква "s", наприклад:

The children's toys (іграшки дітей)

The foxes' den (нора лис)

 
 • Якщо в словосполученні кілька іменників, то апостроф і "s" додаються тільки до останнього іменника, наприклад:

My sister and brother's car (машина моєї сестри та брата)

 
 • Важливо пам'ятати, що присвійний відмінок в англійській мові не використовується для позначення іменника, вираженого невизначеною формою множини або незліченного іменника. У таких випадках використовуються інші конструкції, наприклад:

Some students' books (книги деяких студентів)

A group of dogs' toys (іграшки групи собак)

The quality of the water (якість води)

Таким чином, тема утворення множини, яка входить у вивчення в онлайн курси англійської для дорослих, так і в курси англійської мови для дітей, є досить простою і логічною. Основне правило полягає у додаванні до іменника закінчення "-s" в кінці слова. Однак є кілька винятків, які також важливо враховувати. Крім того, при використанні присвійного відмінка з множиною, апостроф і буква "s" додаються до останнього слова в словосполученні. Правильне використання множини і присвійного відмінка допоможе уникнути помилок у граматиці і зробить англійську мову більш зрозумілою та грамотною.

Записатися на безкоштовний урок
Дякуємо! Ми зв'яжемося з вами найближчим часом
Блог