Липнева спекотна знижка 🔥 ТИСНИ зараз та отримай 1000 грн на всі курси 🤩

Відмінки в англійській мові

    Зміст статті:

  • Що таке відмінок
  • Скільки відмінків в англійській
  • Суб'єктний та об'єктний відмінки в англійській мові
  • Об'єктний відмінок для займенників в англійській мові
  • Присвійні відмінки в англійській мові

icon lamp Пройти тест

У англійській мові існує шість відмінків, які використовуються для позначення різних функцій слів у реченні. Ці відмінки допомагають утворювати правильну форму дієслова, показника множинності, займенника та іменника в різних контекстах. Навички використання відмінків є важливим елементом вивчення англійської мови, оскільки допомагають виразно та точно висловлювати свої думки та ідеї у письмовій та усній формі. В цьому тексті ми розглянемо кожен відмінок та їх функції в англійському реченні.

Що таке відмінок

Відмінок - це формальна граматична характеристика іменників, займенників, прикметників та дієслів, що вказує на їх функцію в реченні та їхній відносний стан відносно інших слів. У англійській мові існують шість відмінків: називний, родовий, давальний, знахідний, орудний та місцевий. Кожен відмінок відповідає на питання "хто?", "що?", "кому?", "кого?", "чим?" та "де?". 

Наприклад, у реченні "The boy is playing with his dog in the park" іменник "boy" є в називному відмінку, "dog" - в знахідному, "park" - в місцевому відмінку. Відмінки є важливим елементом англійської мови, оскільки допомагають утворювати правильні форми слів та точно виражати значення в реченні.

Скільки відмінків в англійській

У сучасній англійській мові існує шість відмінків: називний (як він є), родовий (кого він є), давальний (кому він є), знахідний (кого/що він є), орудний (чим він є) та місцевий (де він є). Відмінки визначають функції та взаємини між словами в реченні і допомагають утворювати правильні форми дієслів, займенників та іменників в різних контекстах. 

Навички використання відмінків є важливим елементом вивчення англійської мови онлайн.

Суб'єктний та об'єктний відмінки в англійській мові

Суб'єктний та об'єктний відмінки - це підгрупи відмінків, які використовуються для позначення ролі іменника або займенника в реченні.

Суб'єктний відмінок (Subjective Case) використовується для позначення іменника або займенника, який діє як підмет у реченні. Наприклад, у реченні "The cat is sleeping", іменник "cat" перебуває в називному відмінку, оскільки він є підметом речення.

Об'єктний відмінок (Objective Case) використовується для позначення іменника або займенника, який діє як об'єкт у реченні. 

Наприклад, у реченні "I love my dog", слово "dog" перебуває в знахідному відмінку, оскільки воно є об'єктом дії "love". Якщо іменник або займенник є об'єктом при дієсловах давати, показувати, казати, то він перебуває в давальному відмінку. Якщо іменник або займенник діє як інструмент, то він перебуває в орудному відмінку.

Родовий та місцевий відмінки також можуть виступати в ролі об'єкта в реченні, але ці відмінки не належать до групи об'єктних відмінків.

Об'єктний відмінок для займенників в англійській мові

У англійській мові для займенників існують три типи об'єктних відмінків, які використовуються в залежності від ролі займенника в реченні.

Перший тип - знахідний відмінок (англ. accusative case) - використовується для позначення займенників, які діють як прямий об'єкт дієслова в реченні. Наприклад, у реченні "She saw me", займенник "me" перебуває в знахідному відмінку, оскільки він є прямим об'єктом дієслова "saw".

Другий тип - давальний відмінок (англ. dative case) - використовується для позначення займенників, які діють як непрямий об'єкт дієслова в реченні. Наприклад, у реченні "He gave her a gift", займенник "her" перебуває в давальному відмінку, оскільки вона є косвеним об'єктом дієслова "gave".

Третій тип - орудний відмінок (англ. objective case) - використовується для позначення займенників, які діють як інструмент дії у реченні. Наприклад, у реченні "She wrote the letter herself", займенник "herself" перебуває в орудному відмінку, оскільки вона є інструментом дії "wrote".

Деякі займенники, такі як "who" та "whom", мають окрему форму відмінка, що відповідає їх ролі у реченні. Наприклад, "who" використовується у якості суб'єкта, тоді як "whom" - як об'єкт. Також, деякі займенники, такі як "me", "us", "him", "her", "them", мають однакову форму як у знахідному, так і в давальному відмінках.

Присвійні відмінки в англійській мові

У англійській мові існують два типи присвійних відмінків - простий та подвійний.

Простий присвійний відмінок вказує на належність предмета до особи, тварини, місця або речі. Для утворення простого присвійного відмінка додайте апостроф та літеру "s" до кінця іменника, який належить. Наприклад, "the dog's tail" означає, що хвіст належить собаці.

Подвійний присвійний відмінок вказує на спільну власність двох або більше осіб, тварин, місць або речей. Для утворення подвійного присвійного відмінка додайте апостроф та літеру "s" до кінця останнього іменника в послідовності. Наприклад, "John and Mary's house" означає, що будинок належить як Джону, так і Мері.

Якщо останній іменник у послідовності вже має закінчення в "s", то можна додати лише апостроф без додавання додаткової "s". Наприклад, "the students' books" означає, що книги належать студентам.

Присвійні займенники, такі як "mine", "yours", "hers", "his", "its", "ours" та "theirs", також використовуються для позначення присвійності без необхідності використовувати присвійні відмінки. Наприклад, "this is my book" та "this book is mine" мають однакове значення. Опануйте всі відмінки записавшись на курси англійської мови онлайн.

Записатися на безкоштовний урок
Дякуємо! Ми зв'яжемося з вами найближчим часом
Блог