Англійська, РОЗКВІТАЙ 🌼 Приєднуйся зараз та отримай 1000 грн на навчання! 🔥

Артиклі в англійській мові

  Зміст статті:

 • Що таке артикль в англійській мові?
 • Означений артикль "the"
 • Коли "the" не потрібно ставити
 • Неозначений артикль "a"/"an"
 • "A" чи "an": яку форму використовувати?
 • "A" vs "an". Виключення у використанні
 • Нульовий артикль
 • Використання артиклів зі злічуваними і незлічуваними іменниками
 • Стійкі вирази з артиклями

Артиклі в англійській мові є важливою складовою граматики, які є обов'язковими темами для вивчення на онлайн курсах англійської для початківців. Саме ці невеликі слова, допомагають визначити іменник та його конкретизувати. У цій статті ми глибше розглянемо різновиди артиклів, такі як означений, неозначений та нульовий артикль, і надамо практичні поради щодо їх використання в англійській мові.

Що таке артикль в англійській мові?

Артикль - це граматична службова частина мови, яка ставиться перед іменниками і конкретизує об'єкт. В англійській мові існують три основних типи артиклів: означений ("the"), неозначений ("a" і "an"), та нульовий (іноді відомий як "zero article").

Означений артикль "the"

Означений артикль "the" є важливою граматичною конструкцією в англійській мові, і його використання може бути дещо складним для тих, хто вивчає англійську як іноземну мову. Розглянемо всі основні випадки використання означеного артикля "the" разом із прикладами:

 • Загальне вживання "the"

Вживається перед іменниками в однині та множині, коли мова йде про конкретні чи відомі предмети, які вже були згадані у розмові або на які хоче вказати співрозмовник.

The book on the table is mine. Книга на столі – моя.
The dogs in the park are playing. Собаки в парку грають.

 • Унікальні об’єкти

Ставимо "the" перед іменниками, які позначають унікальні або єдині в своєму роді об'єкти.

The sun rises in the east. Сонце сходить на сході.
He is the King of England. Він – король Англії.

 • Географічні регіони та водні об’єкти

"The" використовується перед іменниками, які позначають географічні регіони, річки, океани, гори та інші природні об'єкти.

The Amazon River is in South America. Річка Амазонка знаходиться в Південній Америці.
The Rocky Mountains are in North America. Гори Роккі знаходяться в Північній Америці.

 • Власні назви

Вживаємо "the" перед назвами газет, журналів, театрів, кінотеатрів та інших аналогічних інституцій.

I read an interesting article in The New York Times. Я прочитав цікаву статтю в газеті The New York Times.
In the White House China Room are examples of the porcelain dinner services owned by Washington and used by him as president. У Китайській кімнаті Білого дому є приклади порцелянових столових сервізів, що належали Джорджу Вашингтону.

 • Національності та групи предметів

"The" може вживатися перед назвами національностей та групами предметів або людей.

The French are known for their culinary skills. Французи відомі своєю кулінарною майстерністю.
The government is trying to solve the problem with the homeless. Уряд намагається вирішити проблему з бездомними.

Ці приклади показують різні випадки використання означеного артикля "the" в англійській мові. Важливо розуміти контекст і правильно використовувати артикль "the", оскільки він може вносити суттєву різницю в сенс речень.

Коли "the" не потрібно ставити

Але на противагу попереднім прикладам, бувають ситуації, які не потребують вживання означеного артикля "the". Детальніше подивимось на них:

 • Загальні або абстрактні поняття

Артикль "the" не вживається перед іменниками, які представляють загальні абстрактні поняття.

Happiness is a choice. Щастя – це вибір.
Cats are cute animals. Коти – милі тварини.

 • Назви природних явищ і місяців

Зазвичай артикль "the" не вживається перед назвами природних явищ і місяцями.

Winter is coming. Зима наближається.
I was born in March. Я народився в березні.

 • Деякі географічні об’єкти

Не ставимо "the" перед назвами країн, міст, озер, островів, гір та інших поодиноких об’єктів.

Paris is the capital of France. Париж – столиця Франції.
Mount Everest is the tallest mountain in the world. Гора Еверест – найвища гора у світі.

Особливу увагу слід приділяти вживанню артикля "the" з географічними назвами і буквально запам’ятовувати правила і виключення з них.

Неозначений артикль "a"/"an"

Неозначені артиклі "a" чи "an" є ще одними з ключових граматичних елементів англійської мови. Використовуються вони для вказівки на невизначених або загальних іменників. Розглянемо всі основні випадки використання неозначених артиклів "a" та "an" разом із прикладами:

 • Однина або невизначеність

Використовуємо "a" та "an", коли згадується один предмет, людина чи явище або коли згадуємо щось загальне.

Give me an apple. = Give me one apple. Дай мені одне яблуко.
I saw a car on the street. Я побачив машину на вулиці.

 • Вперше згаданий предмет

Якщо ми посилаємось інформацію згадану вперше, то ставимо невизначені артиклі. При подальшому згадуванні змінемо артикль на "the".

There is an interesting book on the shelf. You can read the book if you want. На полиці лежить цікава книга. Ти можеш почитати цю книгу, якщо хочеш.
We moved to a new house. The house is haunted by ghosts. Ми переїхали до нового будинку. В (цьому) будинку живуть привиди.

 • Професії

Використовуємо "a" та "an", коли ми говоримо про професійну діяльність.

She is a teacher. Вона – вчителька.
He worked as an engineer. Він працював інженером.

"A" чи "an": яку форму використовувати?

Вибір між "a" та "an" залежить від звуку, який виступає після артикля, а не від літери, з якої слово починається. Основний принцип використання "a" і "an" полягає в різниці між приголосними і голосними звуками в англійській мові. 

Основні правила для вибору між "a" та "an":

 • Артикль "a" перед приголосними

Використовуйте "a" перед іменниками, що починаються на приголосні звуки.

I saw a cat in the street. Я побачив кота на вулиці.

 • Артикль "an" перед голосними

Використовуйте "an" перед іменниками, що починаються на голосні звуки.

She's an excellent teacher. Вона – відмінний викладач.

 • Вибір в залежності від вимови

Пам'ятайте, що вибір між "a" та "an" залежить від вимови слова, а не від літери, з якої воно починається.

It's an hour drive. Це годинна поїздка.

Хоча слово "hour" починається з літери "h" (приголосна), звук, який вона передає, є голосним.

Правило вживання "a" чи "an" допомагає уникнути розбіжностей у вимові і робить мовлення більш природним та зрозумілим для слухачів.

Дізнайтеся ще більше про артиклі з нашого відео:

"A" vs "an". Виключення у використанні

Існують деякі виключення з використання артиклів "a" та "an" в англійській мові. Ці виключення пов'язані з особливостями вимови та вже закріпленими мовними звичаями. Зазвичай, на шкільних уроках з англійської мови не розповідають нюанси використання правил у житті, але ми готові розказати усе до деталей на онлайн курсах англійської для школярів! Ось кілька прикладів таких виключень:

 • Вживання "an" перед словами, що починаються на "h" з голосним звуком

She's an honest person. Вона є чесною людиною.

 • Вживання "an" перед словами, що починаються на літеру "u" і вимовляються як "ju" (голосний звук "ю")

He's an university professor. Він є професором університету.

 • Вживання "a" перед абревіатурами і скороченнями, які вимовляються з приголосним звуком

She's a CEO of a company. Вона є генеральним директором компанії

 • Вживання "an" перед числівниками, якщо вони вимовляються зі звучним голосним звуком

It's an 1800s painting. Це картина 1800-х років.

 • Вживання "a" перед словами, що починаються на "y," але мають голосну літеру "i"

It's a European country. Це європейська країна.

Ці виключення допомагають зберегти правильний ритм та вимову в мовленні. 

Нульовий артикль

Нульовий артикль або відсутність артикля – це граматична ситуація в англійській мові, яка вказує на те, що іменник не потребує жодного артикля (ні "a," ні "an," ні "the"). Ця особливість дозволяє виразити різні концепції та ідеї в мовленні. Ось деякі важливі випадки використання нульового артикля:

 • Присвійні і вказівні займенники та числівники

Якщо перед іменником уже вжито присвійні і вказівні займенники або числівники, то артиклі не потребуються.

Let’s watch this movie. Давай подивимось цей фільм.
Say hello to my friend Tom. Привітайся з моїм другом Томом.

 • Загальні назви та природні явища

Артиклі не вживаються з іменниками, якщо вони вказують на загальне поняття і не називають окремий конкретний предмет.

Cats are independent animals. Коти – незалежні тварини.
We need to drink water every day. Ми повинні пити воду щодня.

 • Науки та мови

Нульовий артикль вживається з назвами іноземних мов та наук.

She speaks French. Вона говорить французькою.
He studies history. Він вивчає історію.

Однак, означений артикль the вживається у реченні, якщо власне після назви мови стоїть слово "language" (мова).

The Spanish language is spoken by many people in the world. Іспанською мовою розмовляє багато людей у всьому світі.

 • Власні назви

Артикль не вживається з іменами, назвами книжок, п'єс, з назвами фірм, університетів за виключенням випадків, коли артикль входить до самої назви.

I didn’t know you had met Katherine before. Я не знала, що ти вже зустрічалась з Кетрін раніше.
I would like to go to Oxford. Я хочу вступити до Оксфорду.

 • Місцезнаходження

Артиклі не вживаються перед словами "bed" (ліжко), "school" (школа), "town" (місто), "table" (стіл),"sea" (море), "hospital" (лікарня), "college" (коледж), "court" (суд), "prison" (в'язниця), "university" (університет), "work" (місце роботи), що вживаються з прийменниками і позначають функцію, ціль або місцезнаходження, а не конкретний об’єкт.

Jack is at work now. Джек зараз на роботі.
He was taken to hospital. Його відвезли до лікарні.

 • Види спорту

Артиклі не вживаються з назвами видів спорту та фізичної активності.

I love skiing and I do it every year. Я люблю кататися на лижах і я роблю це кожного року.
Football is boring to me. Футбол для мене нудний.

Нульовий артикль допомагає зробити мовлення більш природним та ефективним, допускаючи використання іменників у різних контекстах без потреби в артиклі. Важливо правильно розрізняти випадки, коли потрібно вживати "a" чи "an," випадки зі звичайним артиклем "the," і випадки, коли нульовий артикль – правильний вибір.

Використання артиклів зі злічуваними і незлічуваними іменниками

Використання артиклів з злічуваними (countable) і незлічуваними (uncountable) іменниками є важливою частиною англійської граматики, оскільки вони вказують на те, чи треба лічити конкретні об'єкти чи речі та яким чином це робити. Розглянемо правила використання артиклів з цими двома типами іменників.

 • Злічувані іменники

Злічувані іменники вказують на окремі об'єкти або особи, які можна лічити. Вони мають як форму однини, так і форму множини. 

Зі злічуваними іменниками можуть вживатись всі типи артиклів:

I saw a dog in the street. Я побачив собаку на вулиці.
The children are playing in the garden. Діти граються в саду.

 • Незлічувані іменники 

Незлічувані іменники позначають абстрактні поняття, речі або речовини, які неможливо точно лічити окремо. Вони мають лише форму однини.

З незлічуваними іменниками можуть вживатись означений артикль "the" або артикль може не вживатись зовсім:

Coffee makes me alive every morning. Кава дає мені сил кожного ранку.
The water in the glass is cold. Вода в склянці холодна.

Замість артиклів з незлічуваними іменниками часто вживають "some", "any" або кількісні вирази "much", "little" тощо.

Стійкі вирази з артиклями

Крім вищезгаданих правил в англійській мові є багато стійких виразів, де артиклі вживаються або не вживаються. Більше англійських ідіом ви маєте можливість вивчити на наших онлайн курсах англійської мови

 • Часто неозначені або означений артиклі можна зустріти в ідіоматичних виразах:

My daughter is the apple of my eye. Моя донька – зіниця мого ока.
The bottom line is that we need to cut costs. Суть в тому, що нам потрібно скоротити витрати.

The exam was a piece of cake. Іспит був простим.
The cost of that designer purse was an arm and a leg. Вартість того дизайнерського гаманця була дуже високою.

 • Артиклі не використовуються в прийменникових виразах та дієслівних словосполученнях
by chance випадково
by day удень
by heart напам'ять
by mistake помилково
day after day день за днем
day by day день у день
in conclusion на закінчення
in debt в боргу
in fact дійсно, справді
in mind подумки, думками
in trouble в біді
on board на борту
on deck на палубі
on sale на продаж, розпродаж

 

to declare war оголосити війну
to drop anchor кинути якір
to keep house господарювати
to lose sight of випустити з очей
to make haste поспішати
to make use of використовувати
to take care піклуватися
to take part брати участь
to take place відбуватися
Записатися на безкоштовний урок
Дякуємо! Ми зв'яжемося з вами найближчим часом
Блог